Paweł Dobrowolski

Bańka, burst, boom. A wszystko w 10 lat

Polski rynek nieruchomości przeszedł od niezrównoważonego wzrostu w latach 2006–2008 przez stagnację 2009–2013 po równowagę popytu i podaży na wyższym poziomie w ostatnich trzech latach.

Sukces uszczelniania VAT

Twierdzenia o wysokim i nieuzasadnionym wstrzymywaniu zwrotów podatku od towarów i usług budzą zdziwienie, ponieważ nie znajdują oparcia w danych.

Paweł Dobrowolski: Mniejsza luka, sprawne państwo

Większa ściągalność podatków stymuluje gospodarkę, a nie ją schładza – pisze główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju w polemice z Januszem Jankowiakiem.

Jak ulepszyć zamówienia publiczne

Ulepszyć zamówienia publiczne można jedynie zwiększając jawność informacji o gospodarczej efektywności zamówień - pisze Paweł Dobrowolski, autor raportu „Przejrzystość sposobem ulepszenia zamówień publicznych”.