Krzysztof Szczucki

Krzysztof Szczucki: Spór o kompetencje TSUE nie oznacza wyjścia z UE

Ustrojowy pomysł, aby to prezydent RP powoływał sędziów, jest głęboko przemyślany.

Szczucki: poprawmy urząd rzecznika praw obywatelskich

Nie tylko z powodu daty uchwalenia obecnej ustawy o RPO warto przyjąć nową i przemyśleć, jak ukształtować jego kompetencje. Konstytucja daje swobodę.

Krzywdy dzieci nie powinno się upolityczniać - Krzysztof Szczucki o zwalczaniu pedofilii

Komisja państwowa powinna zajmować się tylko pedofilią wśród księży, a zwłaszcza duchownych jednego Kościoła – uważa prawnik dr Krzysztof Szczucki.

Paradoks standardów - Krzysztof Szczucki o sposobie myślenia w życiu publicznym

W życiu publicznym zamiast myślenia dogmatycznego należy raczej stosować myślenie racjonalne – pisze ekspert.

Służby traktują nas poważnie i dbają o nasze bezpieczeństwo

Jako obywatele powinniśmy widzieć, że służby państwowe traktują nas poważnie i w praktyce dbają o nasze bezpieczeństwo i nasz komfort – uważa Krzysztof Szczucki.

Karanie za zniesławienie nie odbiera wolności słowa - komentuje Krzysztof Szczucki

Trudno jest zgodzić się z uznaniem art. 212 kodeksu karnego za relikt przeszłości – uważa ekspert

Spółka nie ma moralności - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Lepszym reżimem odpowiedzialności dla podmiotów zbiorowych niż karny byłby karno-administracyjny. Ustawa, po uchwaleniu, nie powtórzyłaby losów swojej poprzedniczki.

Dwie funkcje skutecznej kary - Krzysztof Szczucki o nowelizacji kodeksu karnego

Sprawiedliwość prawa karnego oznacza konieczność wymierzenia sprawcy tego, co mu się należy za wyrządzone zło.

Krzysztof Szczucki: Granice między dopuszczalną krytyką a mową nienawiści

Trudno ustalić precyzyjne granice między dopuszczalną krytyką a mową nienawiści.

Na straży praw wszystkich dzieci - Krzysztof Szczucki o poglądach rzecznika praw dziecka

Osoba sprawująca urząd rzecznika praw dziecka ma prawo do wyrażania swoich przekonań moralnych – uważa ekspert Krzysztof Szczucki.