Iwona Sierpowska

Komentarz do zmian w prawie pomocy społecznej w 2020 roku

W 2020 roku w prawie pomocy społecznej ukonstytuowały się długo oczekiwane zmiany dotyczące funkcjonowania placówek całodobowej opieki. Część z nich weszła w życie już w 2019 r., niemniej dopiero od 1 stycznia 2020 r. można mówić o całościowej nowelizacji prawa w tym zakresie.

Prof. Iwona Sierpowska: Niewypełnianie obowiązku szkolnego w czasie epidemii

Organizacja nowego roku szkolnego w czasie epidemii jest wyzwaniem dla szkół i rodziców. Ci ostatni obawiają się o zdrowie swoich dzieci, co w niektórych przypadkach może skutkować rozważaniem opcji nieposyłania ich do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej przestrzega jednak przed takimi wyborami, przypominając o konieczności realizacji obowiązku szkolnego i karami, jakie może pociągać za sobą jego niewypełnianie.

Rok 2019 przyniósł rodzinom korzyści socjalne

Komentarz do zmian prawa w obszarze pomocy społecznej i wsparcia socjalnego w 2019 roku

Pomoc społeczna i wsparcie socjalne: co się zmieniło w 2018 r.

Jednym z głównych tematów debaty publicznej w 2018 roku była sytuacja osób niepełnosprawnych. Oczekiwania społeczne, w tym środowisk zaangażowanych w pomoc osobom z niepełnosprawnością, odegrały istotną rolę w przygotowaniu systemowych zmian prawa w obszarze wsparcia społecznego.

Pomoc społeczna i wsparcie socjalne

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w obszarze pomocy społecznej i wsparcia socjalnego nastąpiło wiele zmian, większość z nich związana była z realizacją założeń polityki prorodzinnej. Rok 2017 upłynął pod znakiem konstytuowania się tych zmian oraz budowania spójnego systemu wspierania rodziny.