Tomasz Rowiński

Europejska prawica jest coraz bardziej tęczowa

Dynamika przemian społecznych w naszym kraju nie wydaje się diametralnie inna od tej na Zachodzie. Czy więc losy prawicowych partii w Holandii, Anglii, Niemczech czy we Francji pokazują pewną konieczną ewolucję, jaką muszą przejść także polskie ugrupowania?

Czy Kościół potrzebuje PiS

Jednym z powodów upadku katolickiej Irlandii było przekonanie tamtejszego Kościoła, że do zachowania cywilizacji chrześcijańskiej wystarczy finansowa ?i prestiżowa przychylność władzy, a tę zapewni siedzenie cicho wobec problemów życia publicznego – pisze publicysta.

Tomasz Rowiński: Dlaczego PiS nie jest partią katolicką

Rafał Ziemkiewicz napisał kiedyś tekst o tym, że Prawo i Sprawiedliwość „ukradło prawicę". Dziś możemy powiedzieć, że PiS „ukradł Kościół" – pisze socjolog i historyk idei.

Ochrona, a nie zakaz

Zamiast delegalizowania in vitro trzeba wzmocnić obowiązujące już w polskim prawie rozwiązania, z których wynika, że procedura ta godzi w dobro dziecka – pisze publicysta.

Raspail, prorok schyłku Francji

Jean Raspail już 43 lata temu wydał powieść o konającej w imigracyjnych konwulsjach Francji. Kim jest ten literacki „prorok", którego książki lewicowi intelektualiści uważają za niebezpieczne lub wręcz zbójeckie?.

Kryzys piątej pory roku

Drogi od karnawałowej zabawy do postnego umartwienia nie jesteśmy w stanie przejść tylko mocą naszego własnego wysiłku czy wewnętrznego „przepracowania" – potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. Z Kościoła.

Oswajanie z grzechem - Tomasz Rowiński pisze o kardynale Kasperze

Kardynał Kasper zaprzecza, by ktokolwiek na synodzie podważał jedność małżeństwa i świętość eucharystii. Tymczasem to właśnie robił w minionym roku episkopat niemiecki – pisze publicysta.

Dwuznaczne propozycje kardynała Kaspera

Wywiad jakiego kardynał Walter Kasper udzielił Rzeczpospolitej nie może rozwiać wątpliwości co do propozycji zmian, które ogłosił on w lutym mijającego roku na konsystorzu.