Łukasz Hardt

Łukasz Hardt: Mity inflacyjne

Coraz powszechniejsze przekonanie, że nieruchomości, a nie płynny pieniądz, są najlepszym środkiem przechowania wartości, to argument za tym, że być może już się zaczął proces utraty wiary w determinację RPP do obrony wartości złotego.

Łukasz Hardt: Nie sugerujmy dalszej obniżki stóp

Niestandardowe czasy potrzebują niestandardowych działań NBP – pisze członek Rady Polityki Pieniężnej.

Nie potrzebujemy rewolucji w polityce pieniężnej

Wiele banków centralnych musiało w ostatnich kwartałach zmienić swoją retorykę. W tym kontekście polityka Rady Polityki Pieniężnej jawi się jako oaza stabilności – pisze członek RPP i profesor ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie teraz do euro

Rządzący w Polsce powinni dbać o wysoką adaptacyjność systemu społeczno-gospodarczego, abyśmy byli gotowi na mogące przyjść szoki. Wejście do unii walutowej w tym momencie niepotrzebnie usztywniłoby nasze relacje gospodarcze ze światem.

Hardt: Państwo inteligentne, głupcze!

Wydatki rodziców na potomstwo są ich kosztami prywatnymi, ale korzyści z dzieci będą służyć dobru wspólnemu – pisze ekspert.