Wojciech Zomerski

Wojciech Zomerski: Najbezpieczniej uznać, że nikt nie jest zaszczepiony

Do limitów uczestników imprez nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Covid-19. Jednak przedsiębiorca nie ma jak udowodnić, jak to policzył, bo nie może odnotować okazania certyfikatu szczepienia.

Wojciech Zomerski: Ile powinien zarabiać aplikant

Argument o niskiej produktywności aplikanta mówi nam więcej o samym sektorze usług prawniczych niż o zatrudnionych w nim osobach.

Umowa o pracę, ciąża i świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Kwestionowanie umowy o pracę ze względu na krótkotrwałość faktycznego jej świadczenia jest nieuzasadnione i niedopuszczalne. Prowadzi bowiem do bezprawnego unicestwienia konstytucyjnie chronionego prawa do zabezpieczeń społecznych kobiety w ciąży.