Adam Dyrda

Adam Dyrda: Czy ktoś jeszcze rozumie Preambułę?

Łatwiej nam ocenić, czy prawo jest sprawiedliwe, niż powiedzieć, czym jest sprawiedliwość - pisze Adam Dyrda o Preambule Konstytucji RP.

Adam Dyrda: Rządzący z urojenia

Wirus ma już roczek. Podczas gdy licznik zakażeń bije kolejne rekordy, a władza wprowadza niemal całkowity lockdown, zdezorientowane społeczeństwo popada w depresje.

Paradoks trybunalski: czy dało się go uniknąć?

Trybunał nie może być związany tzw. domniemaniem konstytucyjności ustaw regulujących tryb postępowania przed nim w sposób, o którym mówili przedstawiciele obozu rządzącego – uważają naukowcy.

Spór o TK: PiS postępuje nielogicznie, twierdząc, że ostatni wyrok TK jest nieważny

Twierdząc, że ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest nieważny, politycy Prawa i Sprawiedliwości postępują sprzecznie z regułami logiki. Wpadają bowiem w swoisty paradoks trybunalski. O tym, że jest to paradoks, świadczy fakt, że wszystkie jego rozwiązania prowadzą do nonsensu – uważają Maciej Pach i Adam Dyrda.