Maciej Taborowski

Paweł Filipek, Maciej Taborowski: TK to też sąd

Krajowe trybunały konstytucyjne również muszą spełniać europejskie standardy – taki jest sens wyroku TSUE.

Traktaty unijne są zgodne z konstytucją

Spór toczący się przed TK z wniosku premiera ma charakter pozorny.

Adam Bodnar, Maciej Taborowski: Uczciwi nie muszą się bać

Ratyfikacja Funduszu Odbudowy to też dyskusja o kontroli wydatków i akcesji do Prokuratury UE.

Praworządność poza zasięgiem

TK nie może uchylić unijnego rozporządzenia o zawieszaniu funduszy w razie łamania przez państwo członkowskie praworządności.

Maciej Taborowski: TSUE broni praworządności

Czeka nas wiele ciekawych orzeczeń w sprawie sądów.

Maciej Taborowski: odsiecz TSUE dla polskich kredytobiorców

Trybunał Sprawiedliwości wsparł dłużników wekslowych.

Taborowski, Bogdanowicz: SN nie powinien wycofywać pytań prejudycjalnych

Sąd Najwyższy nie powinien wycofywać pytań prejudycjalnych, choć ustawodawca kazał umorzyć postępowania.

Bezprecedensowy krok Komisji Europejskiej ws. zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych

Decyzja, by wszcząć przeciwko Polsce postępowanie w związku ze zmianą ustawy o ustroju sądów powszechnych, ma charakter precedensowy. Jeśli Komisji uda się przekonać unijny Trybunał, by zajął się sprawą, jego wyrok może być jednym z ważniejszych w historii UE – piszą eksperci.