Wiktor Czeszejko-Sochacki

Wiktor Czeszejko-Sochacki: Gry wideo w prawie autorskim

Chronione jak programy komputerowe, a znaczą więcej.

Czeszejko-Sochacki: Nadzór nad platformami internetowymi od 1 stycznia 2023 r.

Sprzedający w sieci będą zobowiązani do płacenia podatków.

Nowa odsłona cyberbezpieczeństwa

Do klasyfikacji informacji ma służyć kryptografia oraz szyfrowanie.

Wiktor Czeszejko-Sochacki: Jak obronić spółkę przed wrogim przejęciem

Podwyższając kapitał zakładowy firmy, poprawia się także jej wiarygodność kredytową.

Warranty subskrypcyjne - instrumenty obronne spółki przed wrogim przejęciem

Warranty subskrypcyjne są instrumentami finansowymi zaliczonymi do grupy papierów wartościowych (definicja z art.. 3 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), jednocześnie mogą reprezentować prawa udziałowe w dwóch rodzajach spółek handlowych, tj. w spółce akcyjnej i w spółce komandytowo-akcyjnej.

Wiktor Czeszejko-Sochacki: W oczekiwaniu na nowe rozwiązania dla spółek

Do polskiego porządku prawnego powinien być wprowadzony, na potrzeby podziału krajowego, nowy tryb podziału spółki, czyli podziału przez wyodrębnienie.