Te zmierzające na główny warszawski parkiet oraz zagraniczne rynki regulowane mogą pozyskać nawet 800 tys. zł. Te zainteresowane rynkiem NewConnect - 100 tys. zł, a te wprowadzeniem obligacji na rynek Catalyst - 80 tys. zł i 60 tys. zł na wprowadzenie kolejnej emisji obligacji.

To dotacje z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a dokładnie z poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock". Jak sama nazwa wskazuje to pieniądze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zmierzających na giełdę. Dofinansowanie przedsiębiorcy mogą pozyskać na projekty dotyczące zakupu usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Dla tych firm, które chcą pozyskać dofinansowanie (maksymalnie 50 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu) w tym roku to już przysłowiowy ostatni dzwonek, gdyż bardzo długi nabór wniosków prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości trwający od 21 listopada 2016 r. wszedł już w ostatnią fazę (IV etap konkursu) i wnioski można składać jeszcze tylko do 20 listopada br.

Więcej o grantach pod nazwą „4 Stock" w rozmowie wideo z Agnieszką Gogolewską z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 29 września 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.