Chodzi o poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod nazwą „Badania na rynek" mające na celu wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Dotychczas, w perspektywie 2014-2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zorganizowała cztery konkursy w tym schemacie pomocy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W środę wystartują jednocześnie dwa kolejne konkursy (odpowiednio piąty i szósty) i co ważne obydwa z wysokimi budżetami i obydwa na nowych, bardziej przyjaznych dla przedsiębiorców zasadach. Pierwszy, podzielony na etapy, z pulą 750 mln zł i drugi, będący nowością wynikającą z realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a w szczególności tzw. Pakietu dla średnich miast, dedykowany średnim miastom z pulą 400 mln zł. W przypadku tego drugiego konkursu chodzi o lokalizację inwestycji na terenie wskazanych przez resort rozwoju 255 miast średnich, w tym 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Co ważne w przypadku obu tych naborów znacząco ułatwiono dostęp do dofinansowania mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

- obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,

- obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

W obydwu tych konkursach PARP zacznie przyjmować wnioski od przedsiębiorców 5 września br. i zakończy ich przyjmowanie 28 lutego 2018 r.

- Więcej o obu tych konkursach oraz ich zasadach w rozmowie wideo z Izabelą Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 4 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na są na stronie internetowej.