Tag: TK Telekom

Powiązane

Firmy

Wyniki Netii w II kw. 2016: lepiej od oczekiwań

Wszystkie główne pozycje rachunku zysków i strat stacjonarnego telekomu za II kwartał 2016 roku są nieco wyższe niż sądzili specjaliści z biur maklerskich. Zysk netto skoczył za sprawą zmiany stanu podatku odroczonego.

Przychody Netii spadły w III kw. br. mimo pozytywnego wpływu TK Telekom

Niższe od prognoz analityków przychody, ale wyższą od oczekiwań EBITDA wykazała grupa największego operatora stacjonarnego w kraju w III kw. 2015 roku.

Półrocze telekomów: obrona kosztuje

Remedium na spadające przychody stają się przejęcia.

Netia kupiła TK Telekom

Notowany na GPW w Warszawie stacjonarny operator telekomunikacyjny Netia, poinformował, że podpisał dziś z PKP przyrzeczoną umowę nabycia udziałów w prywatyzowanym TK Telekom i zapłacił już za spółkę.

Netia zmieniła bank

Operator telekomunikacyjny oferujący usługi stacjonarne zaciągnął nowy kredyt na 400 mln zł. Zamienił jedną z finansujących go do tej pory instytucji: BGŻ na DNB.

Warunki przejęcia TK Telekom przez Netię spełnione

Netia poinformowała dziś, że spełniły się już oba warunki wstrzymujące podpisanie umowy przyrzeczonej, na mocy której kupi od PKP udziały w TK Telekom. 6 lipca uzyskała zgodę UOKIK na przejęcie.