Tag: Ban Ki Mun

Imię

Ban

Nazwisko

Ki Mun

Powiązane

Osoby

Emmanuel Macron i Arnold Schwarzenegger walczą o klimat

Były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger połączył siły z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w nowym wideo krytykującym Donalda Trumpa za wycofanie się z paryskich porozumień klimatycznych. Obaj wzięli udział w konferencji klimatycznej w paryskiej Sorbonie.

Świat zbyt słabo angażuje się w walkę z ebolą

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun wzywa państwa świata do zwiększenia wysiłków na rzecz zwalczenia epidemii eboli. Na skuteczniejszą niż dotychczas akcję walki z choroba potrzeba blisko miliarda dolarów.

Ban Ki Mun apeluje o bezwarunkowy pokój w Strefie Gazy

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun wezwał do natychmiastowego zaprzestania walk w Strefie Gazy. Jego zdaniem sytuacja ludzi na tym terenie jest krytyczna.

ONZ zaniepokojona losem cywilów w obleganym Hims

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun wyraził zaniepokojenie losem 2500 cywilów w mieście Hims na zachodzie Syrii, gdzie w ostatnich dniach toczyły się ciężkie walki między powstańcami i armią rządową. Państwa regionu przestrzegają przed masakrą.

Syryjskie piekło dzieci

Do­rocz­ny ra­port se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ na te­mat sy­tu­acji dzie­ci w kon­flik­tach zbroj­nych przy­no­si szo­ku­ją­ce da­ne do­ty­czą­ce Sy­rii

W Syrii nie ustały walki

Mi­mo za­pew­nień o re­ali­za­cji pla­nu po­ko­jo­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go wy­słan­ni­ka Ko­fie­go An­na­na woj­ska sy­ryj­skie ostrze­la­ły wczo­raj kil­ka miej­sco­wo­ści. Tyl­ko w Homs za­bi­ły co naj­mniej 11 osób

Nowy kraj w Afryce: Południowy Sudan ogłasza niepodległość

Mieszkańcy Południa są zgodni co do suwerenności. Trwa jednak nierozstrzygnięty spór o bogaty w ropę region Abyei, do którego zgłaszają roszczenia zarówno Północ, jak i Południe

ONZ: Ban Ki Mun zostaje na drugą kadencję

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego ONZ jednogłośnie przedłużyli kadencję 67-letniego Koreańczyka na kolejne pięć lat

ONZ karci Fidesz za konstytucję

– Powinniście skonsultować treść z organizacjami międzynarodowymi – pouczał w Budapeszcie sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun

Flotylla Wolności znów wypłynie

Aktywiści będą próbowali dostać się do Gazy. Czy dojdzie do rozlewu krwi?