Tag: Powstanie Styczniowe

Powiązane

Powstania

Najbardziej romantyczny styczeń w dziejach

„To klasyczny przykład walki Dawida z Goliatem" – mówi o powstaniu styczniowym dr Adam Buława, historyk wojskowości, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2016–2019 dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Powstanie styczniowe. Walka bez szans

Siły powstańców styczniowych nie miały ani sprawnego dowodzenia, ani zasobów broni, ani pieniędzy, ani wsparcia międzynarodowego. Wielki polski zryw niepodległościowy od pierwszych godzin skazany był na porażkę.

Co stało się z Piotrem Wysockim po upadku powstania listopadowego?

Nazwisko Piotra Wysockiego jest nierozerwalnie związane z powstaniem listopadowym, a właściwie z jego rozpoczęciem 29 listopada 1830 roku. Będąc jedynie podporucznikiem, instruktorem musztry w Szkole Podchorążych Piechoty wojsk Królestwa Polskiego, nie mógł stanąć na czele wielkiego zrywu narodowego. Ale to jego wystąpienie stało się iskrą inicjującą wybuch Powstania - jedynego w dziejach Polski porozbiorowej w XIX wieku, które miało dużą szanse powodzenia. Przedstawił to bardzo sugestywnie wybitny polski historyk Jerzy Łojek, w pracy „Szanse Powstania Listopadowego”.

Weterani powstania styczniowego: Lisy Bajkału

Dwa lata po powstaniu styczniowym grupa jego weteranów zesłana na Sybir postanowiła raz jeszcze podjąć walkę o wolność. Romantyczny zryw zesłańców nie miał jednak szans powodzenia i skończył się dla nich surowymi karami.

Paweł Kowal: Jakie państwo po powstaniu

Powstanie styczniowe, czyli – jak podobno mawiał Roman Dmowski – „powstanie dwudziestolatków", nie miało szans.

II RP czciła powstańców styczniowych

II Rzeczpospolita otoczyła weteranów powstania styczniowego fantastyczną, zwłaszcza jak na młode i ubogie państwo, opieką. W zamian mieli być wdzięczni, wierni i bez skazy.

Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura

W 150 rocznicę śmierci Romualda Traugutta otwarto na Zamku Królewskim w Warszawie wystawę XIX-wiecznych rycin z zagranicznych czasopism, poświęconych Powstaniu Styczniowemu - pisze Monika Kuc.

Rozmowa z kolekcjonerem zbierającymdokumenty emigracyjne

O tym, co tracą ludzie, którzy nie odwiedzają antykwariatów, z bibliofilem Dariuszem Pawłowskim rozmawia Janusz Miliszkiewicz.

Pieśni rozpaczy, miłości i nadziei, która nigdy nie umiera

Ta płyta nie jest tylko patriotyczną ciekawostką. To pełna niespodzianek podróż w przeszłość - pisze Jacek Marczyński.

Polacy kochają pamiątki

Srebrną papierośnicę należącą do Wojciecha Kossaka wyceniono na co najmniej 12 tys. zł. Gdyby nie była kiedyś własnością słynnego malarza, kosztowałaby ok. 3 tys. zł. Liczy się znane pochodzenie i związana z przedmiotem historia.