Tag:

Powstanie Styczniowe

Powiązane

Powstania

Walczył z carem bronią i słowem

W Wielkiej Brytanii odnaleziono miejsce pochówku powstańca styczniowego i uczestnika Komuny Paryskiej Klemensa Wierzbickiego. Na wyspach został skazany za namawianie do zabójstwa cara Mikołaja II.

Marek A. Cichocki: Nowa lekcja historii

Wydarzenia sprzed 160 lat mogą mieć całkiem bezpośrednie znaczenie dla naszej współczesnej sytuacji, dzięki czemu możemy też lepiej zrozumieć jej sens.

Polska upamiętnia 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Najbardziej romantyczny styczeń w dziejach

„To klasyczny przykład walki Dawida z Goliatem" – mówi o powstaniu styczniowym dr Adam Buława, historyk wojskowości, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2016–2019 dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Powstanie styczniowe. Walka bez szans

Siły powstańców styczniowych nie miały ani sprawnego dowodzenia, ani zasobów broni, ani pieniędzy, ani wsparcia międzynarodowego. Wielki polski zryw niepodległościowy od pierwszych godzin skazany był na porażkę.

Co stało się z Piotrem Wysockim po upadku powstania listopadowego?

Nazwisko Piotra Wysockiego jest nierozerwalnie związane z powstaniem listopadowym, a właściwie z jego rozpoczęciem 29 listopada 1830 roku. Będąc jedynie podporucznikiem, instruktorem musztry w Szkole Podchorążych Piechoty wojsk Królestwa Polskiego, nie mógł stanąć na czele wielkiego zrywu narodowego. Ale to jego wystąpienie stało się iskrą inicjującą wybuch Powstania - jedynego w dziejach Polski porozbiorowej w XIX wieku, które miało dużą szanse powodzenia. Przedstawił to bardzo sugestywnie wybitny polski historyk Jerzy Łojek, w pracy „Szanse Powstania Listopadowego”.

Weterani powstania styczniowego: Lisy Bajkału

Dwa lata po powstaniu styczniowym grupa jego weteranów zesłana na Sybir postanowiła raz jeszcze podjąć walkę o wolność. Romantyczny zryw zesłańców nie miał jednak szans powodzenia i skończył się dla nich surowymi karami.

Paweł Kowal: Jakie państwo po powstaniu

Powstanie styczniowe, czyli – jak podobno mawiał Roman Dmowski – „powstanie dwudziestolatków", nie miało szans.

II RP czciła powstańców styczniowych

II Rzeczpospolita otoczyła weteranów powstania styczniowego fantastyczną, zwłaszcza jak na młode i ubogie państwo, opieką. W zamian mieli być wdzięczni, wierni i bez skazy.

Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura

W 150 rocznicę śmierci Romualda Traugutta otwarto na Zamku Królewskim w Warszawie wystawę XIX-wiecznych rycin z zagranicznych czasopism, poświęconych Powstaniu Styczniowemu - pisze Monika Kuc.