Tag: Fundusze inwestycyjne

Na giełdzie trudno zarobić, w funduszach także

Gdy gospodarka słabnie, trudno oczekiwać zysków z akcji. W dłuższym terminie wyniki mogą poprawić fundusze dłużne.

Mniejsze TFI, ale kłopoty większe

Krajowy rynek funduszy nie ma dobrych perspektyw. Duże towarzystwa trzymają się nieźle, jednak te mniejsze dotykają rosnące koszty działalności.

Pierwsze miesiące 2022 dla większości klientów TFI były kiepskie

Pierwsze trzy miesiące roku dla większości klientów TFI były co najmniej kiepskie. W związku z ryzykami gospodarczymi nerwowo było na rynkach akcji, z kolei presja podwyżek stóp procentowych przełożyła się na przeceny obligacji. skarbowych.

Powolne przebudzenie lokat z funduszami. Ile można zarobić

Stopy procentowe rosną coraz szybciej, raty kredytów również. Znacznie wolniejsze jest ożywienie w przypadku depozytów. Wprawdzie oprocentowanie lokat łączonych z inwestycjami w niektórych bankach jest wyższe niż przed rokiem, ale wciąż mało atrakcyjne.

Jaki podatek od zbycia certyfikatów inwestycyjnych

Gdy sprzedane certyfikaty zostały nabyte przez podatnika w drodze darowizny, podstawą opodatkowania jest kwota otrzymana z ich sprzedaży.

Kłopot z depozytariuszami paraliżuje rozwój funduszy

TFI coraz częściej mają kłopot ze znalezieniem depozytariusza dla swoich funduszy. Z usług tych wycofują się banki, a częściowo lukę po nich zapełniają domy maklerskie.