Tag: Związek Miast Polskich

Powiązane

Samorządy

Przestrzeń definiuje jakość życia

Zagospodarowanie przestrzenne nie jest pojęciem teoretycznym. Wpływa na dostęp do infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej. Przekłada się tym samym na jakość życia.

Dla samorządów najważniejsza jest finansowa samodzielność

Erozja stabilnego, niezależnego od decyzji politycznych finansowania prowadzi do uderzającego w fundamenty samorządności klientelizmu. I grozi wręcz praktyczną likwidacją lokalnej władzy publicznej.

Kryzys prowincji? Młodzi ludzie o swoich małych ojczyznach

Do realnej poprawy jakości życia w miastach i miasteczkach niezbędne jest uzdrowienie relacji między młodzieżą, lokalnymi liderami, przedsiębiorcami, nauczycielami i władzami samorządowymi. Wspólnie muszą oni zdefiniować wartości i priorytety.

Małe trzęsienie ziemi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Andrzej Porawski zrezygnował z funkcji sekretarza strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pałeczkę przejął Marek Wójcik.