Tag: Związek Miast Polskich

Powiązane

Samorządy

Finanse samorządów w czasach kryzysu

W okres wysokiej inflacji i rosnących jeszcze szybciej kosztów realizacji zadań obsługi mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego weszły poważnie osłabione finansowo.

Lwów czeka na pomoc. Dramatyczny apel do samorządowców

Jeżeli każde polskie miasto przekazałoby jeden, dwa autobusy, które można by załadować pomocą humanitarną, to byłaby wielka, wielka pomoc – mówił Andrij Sadowy, mer Lwowa podczas łączenia z uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich.

Prawda o lex Czarnek

Minister Czarnek wbrew oczywistym faktom twierdzi, że nowelizacja wzmacnia pozycję rodziców. Tak nie jest. Wiceminister Piontkowski twierdzi, że opinia prawna legislatorów sejmowych była pozytywna. Tak nie jest. Głosy ekspertów są jednoznaczne. Jaka więc jest prawda o lex Czarnek? Przytaczamy kluczowe argumenty, by przeciąć wątpliwości – dowodzi Związek Miast Polskich.

Drożyzna bije w budżety miast i w mieszkańców

Rządowa tarcza antyinflacyjna pomoże choć w części zniwelować skutki drastycznych podwyżek cen gazu, ale w ogóle nie chroni przed drożejącym prądem. Lokalne opłaty czy ceny biletów muszą skoczyć w górę.

Impuls do planowania rozwoju

Centrum Wsparcia Doradczego to projekt doradczy, w ramach którego samorządy lokalne otrzymują wsparcie MFiPR i nieodpłatną pomoc ekspertów Związku Miast Polskich.

Podział administracyjny – co dalej?

Podział administracyjny Polski, tak jak większości państw, podlega ciągłym zmianom, zarówno całościowym, jak i doraźnym.

Prawa człowieka, to codzienność każdego z nas

Związek Miast Polskich włącza się w obchody i zaprasza także miasta do celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który obchodzimy 10 grudnia.

Usługi komunalne: Jakie reformy potrzebne, by zatrzymać drożyznę

Za wywóz śmieci czy wodę w kranie trzeba płacić coraz więcej. Jeśli rząd nie wprowadzi zmian, to albo ceny takich usług będą dalej rosły, albo zagrożona będzie ich realizacja.

Przestrzeń definiuje jakość życia

Zagospodarowanie przestrzenne nie jest pojęciem teoretycznym. Wpływa na dostęp do infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej. Przekłada się tym samym na jakość życia.

Dla samorządów najważniejsza jest finansowa samodzielność

Erozja stabilnego, niezależnego od decyzji politycznych finansowania prowadzi do uderzającego w fundamenty samorządności klientelizmu. I grozi wręcz praktyczną likwidacją lokalnej władzy publicznej.