Tag:

Samorząd Powiatowy

Powiązane

Samorządy

Jan Szomburg: Przewrót kopernikański w samorządach konieczny już w wyborach 2024

Samorządowcy muszą porzucić podejście silosowe i patriarchalne, a nabyć zdolności do postrzegania rozwoju swoich „małych ojczyzn” w sposób całościowy, międzysektorowy i długofalowy. Stworzyć samorząd oparty na ludziach – ich energii, kreatywności i współodpowiedzialności. Na takich ludzi warto głosować w wyborach samorządowych 2024.

Kompetencje samorządu terytorialnego

Organ samorządowy może podejmować jakiekolwiek działania władcze ze skutkiem prawnym jedynie wówczas, gdy przepis ustawy na to wyraźnie zezwala.

Starosta nie może głosować w „swojej sprawie”

Udział w głosowaniu radnego podlegającego wyłączeniu stanowi istotne naruszenie prawa. W konsekwencji naruszenie tego zakazu skutkuje nieważnością podjętej uchwały.

Szpitale powiatowe ze Śląska: grozi nam dalszy wzrost zadłużenia

– Szpitale powiatowe nadal będą się zadłużać – alarmuje Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Więcej pieniędzy na nieodpłatną pomoc prawną

6342 zł wynosić ma kwota bazowa, którą minister sprawiedliwości planuje w przyszłym roku przeznaczyć na nieodpłatną pomoc prawną.

Wydatki powiatów na szpitale: głównie na inwestycje, ale też pokrywanie strat

Przez siedem lat powiaty i miasta na prawach powiatu wydały z własnych budżetów ponad 7 mld zł na szpitale. Część tej kwoty poszła łatanie dziury w budżetach szpitali wynikającej z niedostatecznego finasowania świadczeń przez NFZ.

„Szpitale w tragicznym położeniu”. Samorządowcy wskazują przyczyny

Samorządowcy z woj. kujawsko-pomorskiego apelują do rządu o podjęcie zdecydowanych działań w związku z pogarszającą się sytuacją finansową szpitali powiatowych. Domagają się m.in. urealnienia wyceny świadczeń medycznych.

Renata Kaznowska: Negatywne skutki finansowe odczuwają wszystkie szpitale

Jeżeli nic się nie zmieni, szpitalom zabraknie środków nie tylko na podwyżki, ale i na bieżące funkcjonowanie – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy, odpowiedzialna m.in. za edukację i ochronę zdrowia.

Szpitalom brakuje na podwyżki wynagrodzeń. Nowe kontrakty nie wystarczą

Algorytm na podstawie którego wyliczono nowe kontrakty z NFZ musi ulec szybkiej zmianie. Bez tego wielu szpitalom powiatowym i miejskim grozi upadłość – apelują samorządowcy oraz dyrektorzy i prezesi szpitali.