Tag: Odszkodowania

Powiązane

Kadry

Chroniony związkowiec nie zawsze wróci do pracy

Dopuszczalne jest oddalenie roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Intencją ustawodawcy jest, aby ta ochrona nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju.

Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi trzeba opodatkować

Odszkodowanie zasądzone pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, co do zasady, podlega zwolnieniu z opodatkowania – o ile otrzymanie tego świadczenia nie wynika z ugody zawartej z pracodawcą.

Naciągacz nie dostanie odszkodowania za dyskryminację przy naborze do pracy

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.

Godność pracownika jest dobrze wyceniana

Gdy pracodawca naruszy godność pracownika, ten może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i domagać się odszkodowania. Przysługują mu także roszczenia cywilne, w tym żądanie przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynienia.

Za bezprawne zwolnienie odszkodowanie do trzech pensji, ale tylko raz

Prawo do odszkodowania za niezgodne z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę nie zależy od tego, czy pracownik poniósł z tego powodu szkodę. Przysługuje ono tylko raz, nawet gdy firma wypowiadała tę samą umowę kilkakrotnie.

Sąd: Odszkodowanie za dyscyplinarkę obniżone do dniówki

Nie ma podstaw, aby pracownikowi zwolnionemu niezgodnie z prawem tuż przed rozwiązaniem umowy na mocy porozumienia, przyznać odszkodowanie w pełnej ryczałtowej stawce, jeśli traci on wynagrodzenie tylko za jeden dzień.

Przywrócenie do pracy a urlop wypoczynkowy

Pracownik, którego sąd przywrócił do pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego u dotychczasowego pracodawcy również za czas od zwolnienia do przywrócenia, chyba że pracował wtedy gdzie indziej.

Trybunał UE o prawie do urlopu i ekwiwalentu dla bezprawnie zwolnionego pracownika

Pracownik zwolniony z naruszeniem prawa może dochodzić od byłego pracodawcy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przysługujący mu za okres od dnia niezgodnego z prawem zwolnienia do dnia przywrócenia do pracy. Jeżeli pracownik podjął w tym okresie nową pracę, swoich praw może dochodzić wyłącznie od nowego pracodawcy.

Skład sądu orzekającego przy odszkodowaniu dla pracownika - wyrok SN

Sprawy o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 K.c. w związku z art. 300 K.p podlegają rozpoznaniu przez sąd pracy w składzie ławniczym (art. 47 § 2 pkt 1 lit. a in fine K.p.c.).

Pracownicy ośrodków pomocy mogą strajkować

Ograniczenie prawa do strajku należy interpretować ściśle – orzekł Sąd Najwyższy i nakazał przywrócić do pracy zwolnione dyscyplinarnie pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej.