Tag:

Odszkodowania

Powiązane

Kadry

Choć naruszył obowiązki, to dostanie odszkodowanie za dyscyplinarkę

Firma musi zapłacić odszkodowanie pracownikowi, którego zwolniła dyscyplinarnie za udostępnienie w mediach społecznościowych postu promującego jej konkurenta – zdecydował sąd.

Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe

• Zakaz amortyzacji. Skarbówka potwierdza nowy wyjątek • Czy przedsiębiorca musi dobrze słyszeć? Fiskus zaskoczył • W 2025 roku przedsiębiorcy znów sięgną po podatkowo-składkowe kalkulatory • Czy wypłata za nadgodziny dla byłego pracownika w ramach ugody podlega PIT? • Za dużo podatków, za wysokie kary. Oto postulaty przedsiębiorców • Ceny paliw po Wielkanocy • Potrzebne gwarancje? Warto zajrzeć do tego banku • Ważne terminy na ten tydzień

Odwet na sygnalistach mniej kosztowny. Jest nowy projekt, trafi na rząd

Sygnaliście, którego firma np. zwolni z pracy, będzie przysługiwać odszkodowanie w wysokości co najmniej przeciętnego wynagrodzenia. Rekompensata miała być 12 razy wyższa.

Od wywalczonej zapłaty za nadgodziny jest PIT

Pieniądze za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej nie są objęte zwolnieniem podatkowym.

TSUE przeciw wysokim odszkodowaniom od dziennikarzy i wydawców

Zasądzenie kwoty w ewidentnie nieracjonalnej wysokości ma skutek odstraszający, który narusza wolność dziennikarską oraz wolność otrzymywania i przekazywania informacji. To sedno opinii rzecznika generalnego TSUE Macieja Szpunara.

Zasada uprzywilejowania pracownika ma granice

Tylko w sytuacji, gdy strony wyraźnie zastrzegły w umowie o pracę, że odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w większej wysokości niż przewiduje to art. 471 k.p. Jeśli strony, wydłużając okres wypowiedzenia, nie przewidziały odszkodowania w wysokości odpowiadającej temu wydłużonemu okresowi, pracownik może się domagać odszkodowania tylko w wysokości ustawowego maksymalnego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Możliwe jest uzgodnienie w umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy bardziej korzystnych warunków rozwiązywania stosunków pracy niż określone w Kodeksie pracy; dotyczyć to może zarówno dłuższego okresu wypowiedzenia, ograniczenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę do określonych okoliczności, jak i uprawnienia do odszkodowania w większej wysokości.

TVP chce odstąpić od zakazu konkurencji dla Danuty Holeckiej. Co na to prawo

Kwestie wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji zależą w dużej mierze od stosunku prawnego, którego on dotyczy. Ważne są szczegóły ustaleń między stronami- mówi Łukasz Kuczkowski, radca prawny z kancelarii Raczkowski.

Świadectwo pracy: najczęściej popełniane błędy i ich sprostowanie

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy terminowo i o treści wskazanej przepisami. Pracownik może reagować na opóźnienie czy błędy w tym dokumencie. Opornemu pracodawcy grozi grzywna, a nawet konieczność zapłaty odszkodowania pracownikowi za szkodę związaną z nieterminowym lub błędnym wydaniem świadectwa pracy.

Luką płacową warto zająć się już dziś

Znaczącym różnicom w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn mają przeciwdziałać rozwiązania wynikające z nowej dyrektywy unijnej. Tylko pozornie czasu na przygotowanie się do zmian jest dużo.

Nawet za kradzież firmowego spinacza grozi dyscyplinarka

Zabór mienia pracodawcy jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie ma znaczenia, czy ze względu na jego wartość czyn ten stanowi wykroczenie, czy przestępstwo.