Tag:

Staż Pracy

Powiązane

Kadry

Rząd chce walczyć z patologiami na rynku pracy. Efekt może być odwrotny

Rząd chce, aby do stażu zaliczały się okresy pracy na zleceniu i działalności. Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji kodeksu pracy, które zostały właśnie opublikowanie w wykazie prac rządu.

PPK: To pracodawca decyduje o wysokości swojej wpłaty dodatkowej

Brak regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego pracy nie pozwala różnicować wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę w oparciu o inne kryterium niż staż pracy.

Praca na zleceniu wliczy się do stażu. Co zyska zatrudniony?

Zaliczanie do stażu okresów pracy na zleceniu i działalności zapowiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz- Bąk. Taka zmiana oznaczać będzie dodatkowe koszty dla firm.

Nie każdy może być uczestnikiem PPK

Pracodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) tylko w imieniu i na rzecz pełnoletniego pracownika. Ale musi mieć on wymagany przepisami okres zatrudnienia.

Emerytury stażowe trafiły do Sejmu

Obecna mniejszość sejmowa dalej forsuje projekt ustawy, który zakłada przejście na świadczenie bez względu na wiek.

Czy staż w prywatnej firmie zwiększa jubileuszówkę w budżetówce?

Sąd Najwyższy uznał, że wyłączenie okresu zatrudnienia u prywatnego pracodawcy przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej jest nieuzasadnione. Taki zapis w wewnętrznych przepisach zakładu pracy nie jest obowiązujący.

Były żołnierz ma większy staż pracy

Okres zawodowej służby wojskowej zalicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień związanych z tym zatrudnieniem, poza odprawą emerytalną.

Mniej stażu pracy przy niepełnym etacie

Przepisy unijne pozwalają, by okres zatrudnienia pracownika na części etatu był liczony proporcjonalnie do czasu faktycznie poświęconego na wykonywanie pracy.

Różny staż pracy uzasadnia różnicowanie pensji

Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w związku z okresem zatrudnienia nie stanowi klasycznego unijnego kryterium dyskryminacyjnego. Chyba że jest powiązane z wiekiem pracowników.

Do stażu pracy liczy się nie tylko formalne zatrudnienie, ale i wolontariat

Prowadzenie hipoterapii może być zaliczone do stażu pracy w pomocy społecznej.