Jak wynika z badań sondażowni, maleje grupa Polaków, którzy akceptują udzielanie schronienia uchodźcom z krajów ogarniętych wojną. Jeszcze w maju 2015 roku takiego zdania było 2/3 ankietowanych, dziś - mniej niż 40 procent.

Według badań, bardziej przeciwni przyjmowaniu uchodźców są ludzie młodsi, do 44. roku życia. Sprzeciw wobec otwarcia granic dla uchodźców deklaruje niemal 60 procent badanych deklarujących poglądy prawicowe. Spośród osób o światopoglądzie centrowym tego zdania jest 52 procent. Niewiele mniej osób przeciwnych przyjmowaniu uchodźców związanych jest ze środowiskiem lewicowym - niechęć wobec przyjezdnych deklaruje w nim 43 procent.

Jak podkreślają autorzy badań, na stosunek do uchodźców nie wpływa "częstość praktyk religijnych".

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1000 osób.