W środę 18 marca w budynku Senatu w Warszawie zostanie otwarta wystawa fotograficzna ilustrująca 90 lat Szkoły Orląt. Wystawa zainauguruje obchody jubileuszu szkoły, które potrwają niemal cały rok.

Uczelnia zorganizuje m.in. spotkanie absolwentów, konkursy historyczne, festiwal filmów lotniczych. Główne uroczystości odbędą się w Dęblinie 18–20 czerwca. Odbędzie się wtedy międzynarodowe sympozjum naukowe, wmurowany zostanie kamień węgielny pod pomnik lotników, będzie można zobaczyć pokazy lotnicze.

Szkoła Orląt to najstarsza polska uczelnia kształcąca pilotów. Utworzona została w listopadzie 1925 r. w Grudziądzu jako Oficerska Szkoła Lotnictwa. 14 kwietnia 1927 roku szkołę przeniesiono do Dęblina. Kształcono w niej głównie obserwatorów, a także pilotów. Ze szkołą tą związani byli m.in. najbardziej znani piloci Franciszek Żwirko i Jerzy Bajan (zwycięzcy międzynarodowych zawodów sportowych). Na terenie szkoły mieszkała w latach 30. poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (jej mąż był oficerem lotnictwa). W okresie międzywojennym odbyło się 13 promocji oficerskich, a szkolenie lotnicze ukończyło 973 absolwentów, w tym 707 obserwatorów i 266 pilotów. W 1939 roku odbyły się dwie promocje: 15 czerwca oraz 1 września. Piloci zaraz po uroczystości trafiali do jednostek bojowych. To oni walczyli potem we Francji, Anglii i północnej Afryce.

Właśnie w 1939 r. szkołę ukończyli m.in. Władysław Gnyś (1 września 1939 r. jako pierwszy pilot zestrzelił niemiecki samolot), Tadeusz Andersz (dowódca eskadry 315 Dywizjonu „Dęblińskiego", dowódca 306 Dywizjonu „Toruńskiego"), Eugeniusz Horbaczewski (as lotnictwa, dowódca 315 Dywizjonu oraz 43 Dywizjonu RAF). Absolwentami uczelni byli także najbardziej znani piloci: Stanisław Skalski, Witold Łokuciewski, Witold Urbanowicz, Wacław Król.

Uczelnia reaktywowała działalność wiosną 1945 roku jako Wojskowa Szkoła Pilotów, a 21 czerwca 1945 roku odbyła się pierwsza powojenna promocja podchorążych. 1 stycznia 1968 roku Oficerska Szkoła Lotnicza (OSL) otrzymała tytuł wyższej uczelni. 1 października 1994 roku została ona przekształcona w Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych.

– Szkolimy, opierając się na przepisach międzynarodowych, nie tylko pilotów, ale też kontrolerów ruchu lotniczego, nawigatorów, mechaników, a także wysuniętych nawigatorów naprowadzania – mówi gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, rektor – komendant WSOSP. Teraz w uczelni na studiach jest 295 podchorążych, ponadto na Wydziale Lotnictwa studiuje 715 cywilów, a na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 866. Podchorążowie i studenci zdobywają praktyczne umiejętności w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego.