Mirosława Łapińska

Podatnik nie odzyska całego VAT od nabycia bankowozu

Brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu bankowozu, gdy przedmiotem działalności przedsiębiorcy nie jest przewóz dóbr o znacznej wartości ekonomicznej.

Aby zaległość podatkowa się nie przedawniła urząd musi poinformować podatnika na piśmie

Aby zaległość podatkowa się nie przedawniła, urząd musi poinformować podatnika o wszczęciu postępowania karnego jeszcze przed upływem terminu przedawnienia. Zawiadomienie musi przy tym dawać gwarancję, że wiadomość przedstawiono właściwej osobie.

Rodzic na świadczeniu rehabilitacyjnym może zatrudniać nianię

Niezdolność do pracy to również niedyspozycja uniemożliwiająca inny wysiłek, np. opiekę nad dzieckiem. Dlatego rodzic na świadczeniu rehabilitacyjnym może zatrudniać opiekunkę.

ZUS opłaci składki za nianię, gdy chory rodzic się kuruje

Osobie przebywającej na świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje prawo do finansowania ze środków budżetu państwa ubezpieczenia społecznego opiekunki jego dziecka

Kto zataił dochód, ma prawo do korekty rozliczenia

Podatnik nie ma obowiązku gromadzenia dowodów potwierdzających swą przestępczą działalność. Dowody jego nierzetelności musi zebrać organ podatkowy

Sprzedaż gruntu - zasady opodatkowania VAT

Uwzględnienie przez organ korekty deklaracji i zwrot VAT wpłaconego z tytułu zbycia działek nie stoi na przeszkodzie możliwości późniejszego wydania decyzji zobowiązującej podatnika do ponownej jego zapłaty

Aby odliczyć VAT trzeba mieć faktury

Nawet allegrowicz prowadzący niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą ma prawo do pomniejszenia VAT należnego o naliczony. Musi jednak mieć faktury zakupu towarów

Podatek od garażu wyższy niż od mieszkania

Do miejsca parkingowego położonego w piwnicy bloku mieszkalnego nie można stosować najniższej stawki podatku od nieruchomości, ponieważ preferencje podatkowe dotyczą tylko mieszkań

Od nieczynnego torowiska najwyższa stawka podatku

Likwidowana linia kolejowa, wyłączona z użytkowania z powodów ekonomicznych, w dalszym ciągu podlega najwyższej stawce podatku od nieruchomości

Organ nie może uchylić niezaskarżonej decyzji

Decyzja dotycząca VAT rozstrzyga tyle spraw podatkowych, ilu miesięcy dotyczy. Jedną decyzją jest tylko ze względów technicznych. Niedopuszczalna jest więc weryfikacja całości, gdy podatnik w odwołaniu domaga się zmiany tylko w zakresie niektórych miesięcy