Stanisław Gomułka

Stanisław Gomułka: Jak przejść od aktywnej do neutralnej polityki fiskalnej

Rosnąca różnica między unijną miarą długu publicznego a miarą stosowaną przez polski rząd to materiał wybuchowy podłożony pod fundamenty gospodarki.

Stanisław Gomułka: Zmiękczyć wojowniczą Rosję

Ukraina powinna chwilowo zrezygnować z ubiegania się o wejście do NATO.

Stanisław Gomułka: Presja inflacyjna: jakie są powody i jakie ryzyka?

W nawiązaniu do publicznych dyskusji o wysokiej inflacji należy przypomnieć pożyteczną tożsamość: pY = vM, gdzie M jest ogólną podażą pieniądza M3, pY jest nominalnym PKB (p poziomem cen w całej gospodarce, Y realnym PKB), a v jest szybkością obrotu pieniądza w gospodarce. Ta szybkość zależy od tego, jaka część pieniądza jest w obiegu a jaka w postaci depozytów na rachunkach bankowych. Im większa z roku na rok zmiana pieniądza w postaci depozytów tym mniejsza szybkość obiegu, więc niższa presja inflacyjna.

Stanisław Gomułka: Za 10–20 lat będziemy rośli w tempie Zachodu

Wojna będzie miała niemal zerowe konsekwencje gospodarcze w skali globalnej, marginalne w skali UE, umiarkowanie niskie dla Polski, ale duże dla Rosji i bardzo duże dla Ukrainy.

Stanisław Gomułka: Wspólne wartości dla przyszłego rządu Polski

O ile opozycja podziela pryncypia, o tyle uzgodnienie przezeń wspólnej polityki gospodarczej może być problemem, szczególnie w inwestycjach, zdrowiu i finansach publicznych.

Stanisław Gomułka: To nowy długoletni program wyborczy PiS

Polski Ład ma zrobić wrażenie na 30 mln potencjalnych wyborców, a niekoniecznie na blisko 3 mln przedsiębiorców – pisze główny ekonomista BCC.

Stanisław Gomułka: Inflacja rośnie. Co zrobiłbym na miejscu RPP?

Celem polityki monetarnej NBP w okresie odbicia i wzrostu PKB powinno być, aby realne stopy procentowe znacząco rosły: z -4 proc. obecnie do około +2 proc. na koniec 2023 r.

Stanisław Gomułka: Dwa problemy Europy: co radzić rządom?

Istnieje sposób na zmniejszenie napięć wokół gazociągu Nord Stream 2, a także wokół Donbasu.

Stanisław Gomułka: Każdy ma prawo głosu

Unijna inicjatywa Funduszu Odbudowy ma dobre cele, jasne metody realizacji i źródła finansowania. Jest więc pełnokrwistym, dobrze zaprojektowanym programem.

Stanisław Gomułka: Czy Polska może być drugą Grecją

Można oczekiwać niebezpiecznej kombinacji rosnących wydatków publicznych w relacji do PKB i malejącego tempa wzrostu gospodarczego.