Stanisław Gomułka

Stanisław Gomułka

Stanisław Gomułka: Jak Polska goni świat, a jak Rosja

Jeśli Polska chciałaby w ciągu dekady dogonić Hiszpanię i Włochy pod względem PKB na osobę, program rządu musiałby ulec znaczącym modyfikacjom.

Stanisław Gomułka: Naturalna konkurencja Europy

USA gospodarczo przestały być państwem niezastąpionym z chwilą powstania Unii Europejskiej i rozpadu ZSRR.

Stanisław Gomułka: Czy Polsce grozi kryzys fiskalny

Jakie są zagrożenia dla stabilności fiskalnej? W jaki sposób na stabilność wpłynie realizacja obietnic wyborczych?

Kluczowe fakty dotyczące II wojny światowej

Ostatnie wypowiedzi prezydenta Putina są zapewne w dużym stopniu podyktowane bieżącym interesem politycznym Federacji Rosyjskiej w relacjach z innymi krajami oraz samego prezydenta w relacjach z jego wyborcami.

Stanisław Gomułka: Kogo i kiedy dogonimy

Elity muszą zaakceptować to, że będą stopniowo wygasać silnie pozytywne efekty doganiania przez Polskę krajów wysoko rozwiniętych po 1992 r. i efekty wejścia do Unii.

Stanisław Gomułka: Jak zakończyć wojnę, jeśli nikt jej nie wygra

Czy możliwe jest zakończenie wojny w Ukrainie podobnie do rozejmu w Korei w roku 1953?

Stanisław Gomułka: Jak przejść od aktywnej do neutralnej polityki fiskalnej

Rosnąca różnica między unijną miarą długu publicznego a miarą stosowaną przez polski rząd to materiał wybuchowy podłożony pod fundamenty gospodarki.

Stanisław Gomułka: Zmiękczyć wojowniczą Rosję

Ukraina powinna chwilowo zrezygnować z ubiegania się o wejście do NATO.

Stanisław Gomułka: Presja inflacyjna: jakie są powody i jakie ryzyka?

W nawiązaniu do publicznych dyskusji o wysokiej inflacji należy przypomnieć pożyteczną tożsamość: pY = vM, gdzie M jest ogólną podażą pieniądza M3, pY jest nominalnym PKB (p poziomem cen w całej gospodarce, Y realnym PKB), a v jest szybkością obrotu pieniądza w gospodarce. Ta szybkość zależy od tego, jaka część pieniądza jest w obiegu a jaka w postaci depozytów na rachunkach bankowych. Im większa z roku na rok zmiana pieniądza w postaci depozytów tym mniejsza szybkość obiegu, więc niższa presja inflacyjna.

Stanisław Gomułka: Za 10–20 lat będziemy rośli w tempie Zachodu

Wojna będzie miała niemal zerowe konsekwencje gospodarcze w skali globalnej, marginalne w skali UE, umiarkowanie niskie dla Polski, ale duże dla Rosji i bardzo duże dla Ukrainy.