Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz: Język i emocje. Jak przedsiębiorcy stali się burżuazją

Negatywny ładunek emocjonalny wokół słowa „kapitalizm” jest wynikiem dziesięcioleci propagandy zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie – pisze ekonomista.

Leszek Balcerowicz: Waga wolności gospodarczej

Socjalizm, czyli antykapitalizm, to gospodarcze zacofanie i dyktatura.

Leszek Balcerowicz: Destrukcyjne odszkodowania dla frankowiczów

Rozstrzygnięcia w sprawie kredytów frankowych nie mogą naruszać fundamentów sprawiedliwości i równości – pisze ekonomista.

Leszek Balcerowicz: Sprawiedliwość i państwo prawa

Jakie moralne uzasadnienie miałoby generalne zdejmowanie z frankowiczów finansowych skutków ryzyka, jakie podjęli poprzez przerzucanie go na innych? – profesor ekonomii, były wicepremier i minister finansów odpowiada na krytykę.

Leszek Balcerowicz: Musimy przejść test trudnych czasów

Nikogo nie można obwiniać za to, że epidemia dotarła z Chin do wielu innych krajów. Natomiast można i należy pytać o stopień przygotowania ich ogólnego systemu ochrony przed epidemiami w momencie, gdy wiadomo było, że wirus z Chin może się rozpowszechniać.

Prof. Balcerowicz: Brońmy podstaw liberalnej demokracji

Wszystkie dyktatury opanowywały wymiar sprawiedliwości. Najważniejszym ustrojowym zadaniem jest rozumne ograniczenie władzy politycznej - pisze współtwórca polskiej transformacji.

Byli szefowie NBP udzielają "osobistego poręczenia" oskarżonym urzędnikom KNF

- Udzielamy osobistego poręczenia każdej z siedmiu osób, którym Prokuratura Regionalna w Szczecinie postawiła zarzuty w śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez pracowników Komisji Nadzoru Finansowego - piszą w oświadczeniu byli szefowie Narodowego Banku Polskiego. - Postawione im zarzuty uważamy za nieuprawnione i niesłuszne - czytamy w piśmie podpisanym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Leszka Balcerowicza i Marka Belkę.

Balcerowicz: Prokuratura - źle działający system

Lord Acton powiedział kiedyś: „Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie". To owa deformacja jest głównym problemem, wystarczającym, by zdyskwalifikować ustawę o prokuraturze z 2016 r. – przekonuje ekonomista, były wicepremier, minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego oraz twórca think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Balcerowicz: Mieczysław Wilczek był mądrzejszy od apologetów jego ustawy

Zawsze uważałem ustawę Wilczka za ważny akt likwidacji socjalistycznej zasady dyskryminacji sektora prywatnego i proklamujący zasadę: co nie jest prawnie zakazane, jest dozwolone.

Balcerowicz: Domniemanie słuszności socjalizmu

W Polsce każdą prywatyzację traktuje się jako podejrzane uszczuplenie domeny „Skarbu Państwa". Z tej perspektywy należy spojrzeć na aresztowania osób zaangażowanych w prywatyzację Ciechu – twierdzi ekonomista i polityk.