Bartłomiej Gadecki

Bartłomiej Gadecki

Jakubowski, Gadecki: Archeolodzy kontra poszukiwacze skarbów. Kolejne starcie

Dopuszczenie do prowadzenia amatorskich poszukiwań zabytków powinno wiązać się z zapewnieniem procedur, które umożliwią realną kontrolę osób prowadzących poszukiwania i ograniczą do minimum zagrożenia.

Mały świadek koronny na łasce prokuratora

Po 1 października 2023 r. wejdą w życie zmiany dotyczące małego świadka koronnego. Sprawca, który zdecyduje się na współpracę, nie ma żadnej gwarancji, że prokurator złoży wniosek o nadzwyczajne złagodzenie kary.

Kodeks karny: Pobudka w nowej rzeczywistości

Już niedługo nastąpi wielka nowelizacja kodeksu karnego.

Bartłomiej Gadecki: Ile wynosi zbrodnicza „znaczna ilość narkotyków”

Potrzebna jest interwencja ustawodawcy, aby wiedzieć, kto odpowiada z najcięższych paragrafów.

Bartłomiej Gadecki: Uzasadnienie aktu oskarżenia – czy potrzebne są zmiany?

Tabela podzielona na trzy kolumny byłaby przydatna zwłaszcza w sprawach wielowątkowych.

Reforma procedury karnej: problem z aktami oskarżenia nadesłanymi przed 1 lipca 2015

"Wielka nowelizacja" kodeksu postępowania karnego weszła w życie 1 lipca. Dwa dni później doszły mnie informacje, że pojawił się pierwszy problem. Otóż sądy chcą zwrócić do prokuratury akty oskarżenia nadane przez prokuratury 30 czerwca w urzędach pocztowych, jeśli te dostarczyły je 1 lipca.

Nawet kara śmierci nie wystraszyła przestępców

Ustawodawca podejmuje kolejną już próbę ograniczenia przestępczości na drogach, zaostrzając odpowiedzialność karną – pisze prokurator Bartłomiej Gadecki.