Beata Rodak

Jakie są praktyczne sposoby wykonania wyroku ws. kredytu frankowego

Spory sądowe dotyczące tzw. kredytów frankowych są procesami długotrwałymi i najczęściej są one dwuinstancyjne. Kredytobiorcy często zmuszeni są więc czekać latami na prawomocne zakończenie sprawy i rozliczenie się z bankiem. Jak wygląda sytuacja kredytobiorców po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia? Jakie kroki powinni podjąć kredytobiorcy, by rozliczyć się z bankiem, wykreślić hipotekę i usunąć dane z rejestru dłużników BIK? Podstawę do tego stanowi prawomocny wyrok sądu.

Kredyty frankowe. Wykreślenie hipoteki po wyroku sądu

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej otwiera kredytobiorcy drogę do wykreślenia hipoteki. I choć hipoteka z chwilą uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy wygasa, to nie zostaje ona wykreślona automatycznie z księgi wieczystej, a wymaga działania właściciela nieruchomości – kredytobiorcy.

Kredyty frankowe. Jaki jest wpływ rozwodu na roszczenia kredytobiorców

Truizmem jest twierdzenie, że kredyt wiąże ludzi bardziej niż małżeństwo. Czy rozwód rzeczywiście ma wpływ na zaciągnięte przez małżonków zobowiązania kredytowe? Czy po rozstaniu małżonkowie mogą przestać przejmować się zaciągniętymi zobowiązaniami? Jak wyglądają rozliczenia byłych małżonków z bankiem?