Andrzej Dobosz

Dobosz: Milczenie z Mrożkiem

Magdalena Miecznicka zebrała opowieści 39 osób znających bohatera w różnych okresach jego życia.

Andrzej Nowak: Uległość czy nieodległość

Dzieje naszego narodu i państwa stały się przedmiotem rozważań Andrzeja Nowaka w jego najnowszej książce „Uległość czy niepodległość".

Pisma o Ukrainie

"W Dolinie Dniestru" – 302. tom Biblioteki „Więzi" – zawiera ponad 30 esejów i listów z lat 1936–1964 Jerzego Stempowskiego, wybranych i opracowanych przez Andrzeja Stanisława Kowalczyka.

Erudyta z Londynu

Mieczysław Grydzewski, autor „Silva rerum", był wyjątkową instytucją polskiej literatury minionego stulecia.

Mazurki na eolomelodikonie

Listy Fryderyka Chopina zaczęto publikować 12 lat po jego śmierci, to jest od roku 1857.

Rozmowy o Polsce i Rosji

Książka profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Piotra Mitznera „Warszawski »Domek w Kołomnie«" poświęcona jest działającemu w latach 1934–1936 rosyjsko-polskiemu klubowi dyskusyjnemu.

Dżugaszwili na Praterze

"Wiedeń 1913" Piotra Szaroty otwiera lista trzydziestu osób, które w owym roku odwiedziły to miasto lub stale w nim żyły.

Bizan meloman, Bizan edytor

"Album brodnickie" jest czwartą książką autora urodzonego w późnych latach 20. (matura 1948), z wykształcenia polonisty i po trosze muzykologa, przez 37 lat pracującego w redakcji oświecenia i romantyzmu Państwowego Instytutu Wydawniczego i dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu.

Summa humanistica

W dwóch tomach „Kulturologii polskiej XX wieku" zaprezentowane zostały 63 sylwetki wybitnych uczonych, humanistów i pisarzy, od Edwarda Abramowskiego do Stefana Żeromskiego i Stefana Żółkiewskiego.