John Baird

John Baird: Patriot daje skuteczną obronę

To nieprawda, że USA odchodzą od systemu Raytheona. Armia zobowiązała się użytkować Patriota przynajmniej do 2048 roku.

Patrioty ułatwią wymianę doświadczeń

Co najmniej 50 proc. wartości naszego kontraktu wróci do Polski w postaci zamówień w polskich przedsiębiorstwach – pisze wiceprezes Raytheona.

Nie tylko skuteczność

50 proc. prac przy budowie zmodernizowanego systemu Patriot zostanie wykonane w Polsce – podkreśla przedstawiciel Raytheona.

System Patriot broni się sam

W przeciwieństwie do MEADS Patriot został sprawdzony w warunkach bojowych – pisze przedstawiciel Raytheona.

Pustynna burza sprawdziła patrioty

Podczas tak znaczącego programu jak „Wisła” jest szczególnie ważne, aby wszystkie strony dysponowały najświeższymi i opartymi na faktach informacjami – pisze wiceprezes firmy Raytheon Integrated Defense Systems.