Jan Hagemejer

Unia Europejska musi wywierać maksymalną presję na Białoruś

Celem sankcji państw Zachodu powinno być nie tylko maksymalizowanie kosztów funkcjonowania reżimu Łukaszenki, ale też osłabienie interesów Rosji w Białorusi.