Janusz Cisek

Janusz Cisek o działalności bojowej Piłsudskiego

U Piłsudskiego wykrystalizowało się przekonanie, że nie akcja strajkowa, ale uzbrojenie robotników i świadome, samodzielne wystąpienie może przynieść sukces. Konsekwencją była budowa Organizacji Bojowej PPS.

Rzucili na stos swój życia los

Legioniści byli nie tylko pierwszymi na polu walki, ale też pierwszymi, którzy za program Niepodległości trafili za druty obozów internowania.

Władysław Pobóg-Malinowski, autor dzieła epokowego

Tylko nieco starsi pamiętają, czym dla naszej pamięci historycznej były książki Władysława Poboga-Malinowskiego. Napisana przezeń trzytomowa „Najnowsza historia polityczna Polski 1864 – 1945” była ewangelią dla wszystkich, którzy o dziejach II RP chcieli wyrobić sobie obiektywny i nieskażony pogląd.

W sprawach Polonii piszcie na Warszawę

MSZ zachowało możliwości ogarnięcia pomocą wszystkich dotychczasowych beneficjentów dotacji dla Polonii - twierdzi podsekretarz stanu w MSZ

"Ażeby królom był równy"

Był Piłsudski dla artystów wcieleniem bohaterów, o których pisali i których malowali ich poprzednicy. Porównywano go do Konrada, Anhellego i Króla Ducha. Marszałek był obecny w twórczości znakomitych pisarzy i malarzy. Sam Piłsudski zdawał sobie doskonale sprawę z siły i nośności literatury i sztuki oraz jej wpływu na wizerunek władzy. Pod jego auspicjami odbył się w 1927 roku pogrzeb Juliusza Słowackiego na Wawelu

Brawo, Danielu!

Prof. Janusz Cisek, konsultant historyczny, dyrektor Muzeum WP: Przed każdym, kto poważył się odgrywać rolę historycznej postaci, stoi zadanie sprostania mitowi, oczekiwaniom społecznym i wymaganiom historyków.

W kaponierze Cytadeli

Muzeum Katyńskie – oddział MWP

Unikalny park historyczny

Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Jest przystojna, ubrana w obowiązujący mundur...

Józef Piłsudski napisał, że to kobiety są najzagorzalszymi jego zwolennikami. Już przed 1914 kobiety zasilały Związki i Drużyny Strzeleckie, przygotowując się do służby sanitarnej i kurierskiej, a także prac wywiadowczych.

Brat przez Polaków zapomniany

Józef Piłsudski wywołuje w Rosji grymas i niechęć, jego brat Bronisław – szacunek i uznanie. Mało tego, zasłużył on na instytut swego imienia we Władywostoku oraz trwające do dziś zainteresowanie dorobkiem naukowym.