Adam Habuda

Adam Habuda: Po co ta centralizacja parków narodowych

Problemy parków narodowych są inne, niż przewiduje projekt ustawy.

Plany rządu dotyczące Świętokrzyskiego Parku Narodowego: faktyczna ochrona środowiska czy omijanie prawa

Rada Ministrów przymierza się do zmiany obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nie byłoby w tym nic prawniczo bulwersującego, gdyby nie dwie kwestie. Po pierwsze, pod płaszczykiem ogólnego powiększenia terenu parku, pewna jego część zostanie z parku wyłączona. Po drugie, pod rządami obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. parków narodowych się nie tworzy, ani też nie zmienia się ich obszaru. Z tej perspektywy planowana zmiana jest przedsięwzięciem niepowszednim. Rodzi się pytanie, czy odpowiedzialne za ochronę przyrody organy państwa nie próbują obejść prawa, faktycznie deprecjonując publiczny interes środowiskowy.

Adam Habuda: Czy wszyscy jesteśmy podejrzani o zachorowanie na Covid-19?

Prawny obowiązek noszenia maseczek może być narzucony konkretnie wskazanym osobom i grupom. A tymczasem rząd rozciągnął go na ogół społeczeństwa.

Adam Habuda: Wstęp do lasu w czasie epidemii

Nie zbieram głosu w sprawie celowości wprowadzania zakazu wstępu do lasu w efekcie COVID-19. Patrząc na regulacje, którymi usiłuje się ten cel zrealizować, widać nieudolność prawną i prawniczą - pisze prof. Adam Habuda z Instytutu Nauk Prawnych PAN.