Hanna Szymańska

Polska z wiatrakami idzie pod prąd

Inne kraje dążą do maksymalizacji produkcji z OZE, w tym z wiatraków. Polska postanawia ograniczyć inwestycje w farmy wiatrowe i stawia na energetykę węglową. Powstaje wrażenie, że Polska kolejny raz idzie pod prąd, a z Unią ma nie po drodze – uważają adwokaci Hanna Szymańska i Bartosz Grohman.

Zamówienia publiczne w nowych dyrektywach unijnych

Podmioty publiczne będą stosować jasne, proste i elastyczne procedury przy udzielaniu koncesji na roboty budowlane i usługi.

SN odmówił podjęcia uchwały ws. hazardu

Decyzja ta jest zaskakująca. Jej efekt jest taki, że organy celne nadal wszczynają bezpodstawne postępowania, a niektóre sądy nadal czekają na jasne wytyczne. Branża zaś na zasłużony spokój – piszą Hanna Szymańska i Bartosz Grohman.

Trybunał Konstytucyjny w obronie budżetu

Słuchając niedawnej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o grach hazardowych można było odnieść wrażenie, że sędziowie zadają ciągle te same pytania.

Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie automatów zmieni prawną sytuację przedsiębiorców z branży hazardowej?

Już jutro Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie o konstytucyjnooć niektórych przepisów ustawy o grach hazardowych. Pytanie w tym zakresie zadał na kanwie wątpliwooci związanych ze skutkami prawnymi braku notyfikacji niektórych przepisów ustawy Komisji Europejskiej Naczelny Sąd Administracyjny.