Bartosz Miąskiewicz

Kredyty frankowe - sprzeczne rozstrzygnięcia sądów

Czasem klauzula niedozwolona dobrze służy obu stronom umowy

Kredyty walutowe: uznanie kursów franka z tabeli banku za abuzywne nie powoduje nieważności umowy

Uznanie zastosowanych w umowie kredytowej kursów CHF z tabeli banku za abuzywne nie skutkuje nieważnością umowy ani koniecznością przewalutowania kredytu na złote. W miejsce kursów tabelowych należy stosować kurs rynkowy – piszą prawnicy Anna Cudna-Wagner i Bartosz Miąskiewicz.

Kredyty we frankach: linia orzecznictwa w sprawach frankowych niekorzystna dla kredytobiorców

Jeden nieprawomocny wyrok sądu rejonowego nie zmienia korzystnej dla banków linii orzeczniczej w sprawach kredytów frankowych – piszą prawnicy Anna Cudna-Wagner, Bartosz Miąskiewicz.

Kredyt we frankach: frankowy rebus sic stantibus

Pochopne decyzje w przypadku kredytów walutowych są niewskazane, bo mogą na nich zarobić tylko... prawnicy – zauważają Anna Cudna-Wagner i Bartosz Miąskiewicz.

Przedwczesna radość kredytobiorców po wyroku w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Lektura wyroku, przyjętego z euforią przez właścicieli kredytów we frankach, skłania do wniosku, że powinni zaczekać z otwieraniem szampana – piszą prawnicy Anna Cudna-Wagner i Bartosz Miąskiewicz.