Marina Wes

Dorota Gajos-Kaniewska

Polski system edukacji to europejska czołówka

W latach 2000–2012 polska młodzież poprawiła wyniki w matematyce, czytaniu i przedmiotach ścisłych w stopniu odpowiadającym postępom, jakie poczyniłaby w ciągu dodatkowego roku nauki – piszą eksperci Banku Światowego.

Polska może zrobić więcej na rzecz ubogich

Proponowane przez rząd wprowadzenie programu „Rodzina 500+" jest jednym ze sposobów na zwiększenie zasięgu i skali wsparcia dla polskich rodzin o niskich dochodach – pisze menedżer Biura Banku Światowego dla Polski.

Lokalne reformy usprawnią Polskę

Gdyby to, co najlepsze w każdym z miast, zebrać w jedno, Polska przeskoczyłaby w światowym rankingu „Doing business" o osiem miejsc, wyprzedzając Francję i Holandię.

Przepis na innowacje Made in Poland

Polska musi zadbać o dobry klimat dla przedsiębiorczego odkrywania, w którym innowacyjne idee będą się rodzić, rozwijać i owocować jako cenne propozycje gospodarcze – piszą eksperci Banku Światowego.

W walce z wypadkami wzorujcie się na Szwecji

Wypadki drogowe w Polsce kosztują społeczeństwo aż 30 mld zł rocznie. Połowę tej sumy można zaoszczędzić – pisze przedstawicielka Banku Światowego w naszym kraju.