Mariusz Haładyj

Nowelizacja KPA: urząd przyjazny dla firm i obywateli

Sprawniej, po partnersku i sprawiedliwie – te trzy określenia oddają istotę i cele największej od wielu lat nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Choć nowe prawo powstało w ramach prac nad pakietem #100zmianDlaFirm, to oczywistym jest, że nie dotyczy jedynie przedsiębiorców.

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego - mecz, w którym wszyscy mogą być wygranymi

Od 1 czerwca wchodzą w życie ważne zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

Siła mediacji

Spory są nieodłączną cechą obrotu gospodarczego. Pochłaniają jednak czas i pieniądze przedsiębiorców. Powodują straty związane z utratą renomy i zaufania u klientów, mają wpływ na portfel zamówień a nawet motywację wśród zarządzających firmą oraz jej pracowników. Nierzadko rodzą spiralę problemów związanych z płynnością finansową.

Arbitraż a rozstrzyganie sporów gospodarczych

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 2016 roku, mają szansę zwiększyć atrakcyjność postępowań polubownych dla przedsiębiorców. Wszystko dzięki sprawniejszym procedurom i bardziej elastycznym rozwiązaniom – piszą eksperci.

Mediacja pozwala zakończyć konflikt taniej i szybciej

Zamiast chwalić się w prasie branżowej zastosowaniem unikatowej technologii, wykonawca przez trzy lata odpierał zarzuty o złe wykonanie umowy – ubolewają prawnicy.

Nie warto mnożyc przepisów

Nie jest sztuką wprowadzanie kolejnych regulacji. Sztuką jest sprawienie, aby konsultacje publiczne stały się rzeczywistym dialogiem z adresatami projektowanych unormowań. Aby to osiągnąć, trzeba zmienić długoletnie nawyki oraz wyposażyć administrację w nowe kompetencje. By prawo było jasne, konieczne jest wspólne działanie.

Bankrut nie musi przegrać

Prawo restrukturyzacyjne daje dłużnikowi sposoby ułatwiające ratowanie przedsiębiorstwa. Wierzyciel dostaje szansę odzyskania większej części wierzytelności niż przy likwidacji firmy.