Grzegorz Majchrzak

4 czerwca 1989. Każdy chciał być z Lechem Wałęsą na plakacie

Choć wybory w czerwcu 1989 r. trafiły do podręczników, to prawdziwa walka polityczna rozegrała się parę miesięcy wcześniej, kiedy to w środowiskach Solidarności rozpoczął się wyścig o miejsca na listach wyborczych.

Rozmówki polsko-sowieckie od Gomułki do Jaruzelskiego

Od „poradzimy sobie" do „pomóżcie – sami nie damy rady", czyli rozmówki polsko-sowieckie od Gomułki do Jaruzelskiego.

Grzegorz Majchrzak: Niewiarygodny Kania, niezrozumiane dokumenty i złotouści generałowie LWP

Pan Stanisław Kwiatkowski postanowił zrobić mi wykład z czytania źródeł oraz wiarygodności świadków. Oburzył się też, że jego prawie 30-letniego członka PZPR nazwałem towarzyszem. To ostatnie pozostawię bez komentarza, odniosę się natomiast do kwestii bardziej fundamentalnych – pisze w polemice historyk.

Stan wojenny i rojenia towarzysza Kwiatkowskiego

Wojciech Jaruzelski do ostatniej chwili zabiegał o gwarancje pomocy wojsk Układu Warszawskiego po wprowadzeniu stanu wojennego. Są na to dokumenty – pisze historyk w polemice ze Stanisławem Kwiatkowskim.

Szambo bez czystki, czyli (nie)odzyskany Radiokomitet

Powstał rząd Mazowieckiego, wkrótce zacząć się miała gospodarcza rewolucja Balcerowicza, a w telewizji wciąż pracowali dziennikarze wysługujący się poprzedniej władzy.

Opozycja w PRL i odkłamywanie sowieckich zbrodni

Organizacje opozycyjne działające w PRL starały się rozpowszechniać prawdę o pakcie Ribbentrop-Mołotow, ataku na Polskę i zbrodni katyńskiej. Nie powstrzymywało ich ani ryzyko z tym związane, ani wprowadzenie stanu wojennego.

Rok 1968: Protesty Polaków przeciw „ohydnej agresji”

Skala i różnorodność form sprzeciwu Polaków wobec inwazji były zaskakująco duże.

Moralna pomoc dla Czechosłowacji od esbeków znad Wisły

Polska bezpieka wysłała do Czechosłowacji starannie dobraną grupę funkcjonariuszy.

Samospalenie Ryszarda Siwca: Ginę, żeby nie zginęła wolność!

Najbardziej dramatycznym protestem przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację było samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia 8 września 1968 r.

SB wiedziała, co robić z Noblem dla Miłosza

Gdy w październiku 1980 r. Komitet Noblowski przyznał nagrodę w dziedzinie literatury Czesławowi Miłoszowi, na świecie odebrano to jako manifestację polityczną, hołd złożony powstałej właśnie Solidarności i znak wsparcia dla tego ruchu w walce o jego rejestrację.