Grzegorz Jędrzejewski

Prowokacja obywatelska - dozwolona czy karalna?

Niepolicjanci mogą pomagać w wykonywaniu ustawowych zadań policji

Prawno-karna odpowiedzialność za unikanie alimentów

Prokuratura | Odpowiedzialność za unikanie alimentów wydaje się iluzoryczna

Podsłuch telefoniczny a zgoda sądu

Strona prokuratury. Sędzia musi wyrazić zgodę także po zdobyciu dowodów