Cezary Stypułkowski

Cezary Stypułkowski

Cezary Stypułkowski: Lektura obowiązkowa dla zajmujących się kredytami frankowymi

Polskie sądy rozpatrujące sprawy frankowe w większości przypadków dokonują niedopuszczalnego „przeskoku”, automatycznie utożsamiając brak przejrzystości postanowienia umownego z jego abuzywnością.

Cezary Stypułkowski: Gospodarka potrzebuje silnych banków

Jeżeli gospodarka ma znów wejść na ścieżkę wzrostu wykorzystującą jej potencjał poprzez zwiększenie inwestycji, to trzeba wzmocnić sektor bankowy i jego kapitalizację, a także porzucić manierę ingerencji w paradygmaty jego działalności.

Cezary Stypułkowski: Zrozumieć istotę tabeli kursowej

Bez zrozumienia mechanizmu ustalania kursów walut prawnicy i sądy robią istotny błąd w sporach dotyczących kredytów w walucie. Prowadzi to do niesłusznego unieważniania umów i zagraża innym transakcjom, które rozlicza się, opierając się na tabelach kursowych banków – pisze prezes mBanku.

Cezary Stypułkowski: Czy czeka nas kolejna fala pozwów

Kredyty hipoteczne w złotych są bardzo tanie. Banki notują kolejne rekordy ich sprzedaży. Co się stanie, gdy stopy procentowe w Polsce wzrosną? Czy czeka nas kolejna fala pozwów, tym razem kredytobiorców złotowych?

Cezary Stypułkowski: Jeszcze raz o frankach

Zobowiązania frankowiczów miałyby zostać „przekształcone” tak, że zasili ich kwota 34–234 mld zł, równowartość nawet 10 proc. PKB Polski. Miałyby one trafić do około 2 proc. obywateli, którzy w efekcie otrzymaliby za darmo lub po istotnie obniżonej wartości mieszkanie lub nawet kilka mieszkań.

Siedem plag sektora bankowego w Polsce

Zdolność banków do wspomagania gospodarki nigdy nie była tak osłabiona i zagrożona jak teraz – pisze prezes mBanku.

Nowy paradygmat ładu korporacyjnego

Druga dekada XXI wieku przynosi istotną zmianę w sposobie definiowania ładu korporacyjnego spółek – pisze prezes mBanku.

Wszyscy mogą stracić

Prezydencki projekt pomocy frankowiczom znacząco zmniejszy rentowność biznesu bankowego i zdolność do ekspansji – pisze prezes mBanku.

Cezary Stypułkowski: Frankowicze są wkręcani w procesy

Falę wypowiedzi prawników, w których bierze górę radykalizm interpretacyjny, można potraktować jako nieodpowiedzialną autopromocję – pisze prezes mBanku.

Cezary Stypułkowski: Franki – odpowiedź bankowca

Różnica pomiędzy ustawowym odwalutowaniem kredytów a gigantycznym napadem na banki byłaby tylko w formie, a nie skutkach – pisze prezes mBanku.