Cezary Stypułkowski

Cezary Stypułkowski: Czy czeka nas kolejna fala pozwów

Kredyty hipoteczne w złotych są bardzo tanie. Banki notują kolejne rekordy ich sprzedaży. Co się stanie, gdy stopy procentowe w Polsce wzrosną? Czy czeka nas kolejna fala pozwów, tym razem kredytobiorców złotowych?

Cezary Stypułkowski: Jeszcze raz o frankach

Zobowiązania frankowiczów miałyby zostać „przekształcone” tak, że zasili ich kwota 34–234 mld zł, równowartość nawet 10 proc. PKB Polski. Miałyby one trafić do około 2 proc. obywateli, którzy w efekcie otrzymaliby za darmo lub po istotnie obniżonej wartości mieszkanie lub nawet kilka mieszkań.

Siedem plag sektora bankowego w Polsce

Zdolność banków do wspomagania gospodarki nigdy nie była tak osłabiona i zagrożona jak teraz – pisze prezes mBanku.

Nowy paradygmat ładu korporacyjnego

Druga dekada XXI wieku przynosi istotną zmianę w sposobie definiowania ładu korporacyjnego spółek – pisze prezes mBanku.

Wszyscy mogą stracić

Prezydencki projekt pomocy frankowiczom znacząco zmniejszy rentowność biznesu bankowego i zdolność do ekspansji – pisze prezes mBanku.

Cezary Stypułkowski: Frankowicze są wkręcani w procesy

Falę wypowiedzi prawników, w których bierze górę radykalizm interpretacyjny, można potraktować jako nieodpowiedzialną autopromocję – pisze prezes mBanku.

Cezary Stypułkowski: Franki – odpowiedź bankowca

Różnica pomiędzy ustawowym odwalutowaniem kredytów a gigantycznym napadem na banki byłaby tylko w formie, a nie skutkach – pisze prezes mBanku.

3- miesięczny EURIBOR jest już ujemny.

W naszym przekonaniu sądy dokonały nieuprawnionej kontroli abstrakcyjnej postanowienia umownego z klientami w oderwaniu od okoliczności i realiów zawierania i wykonywania umów kredytowych w Polsce – pisze prezes mBanku.

O naturze kredytu we frankach

W dyskusji o być może przejściowym osłabieniu złotego do franka nie można abstrahować od korzyści odniesionych przez ostatnie lata - pisze prezes mBanku w polemice z Witoldem Modzelewskim.