Jan Szomburg

Jan Szomburg: Wygrać zieloną transformację

Wszyscy stoimy dziś przed koniecznością zrozumienia wyzwań klimatyczno-ekologicznych.

Jan Szomburg: Przestrzeń nowej nadziei

Lokalność to pole ćwiczeń integracji działań różnych sektorów: transportu, usług publicznych czy planowania przestrzennego – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Potrzeba egoistycznej solidarności

Europejski projekt Zielony Ład może być spoiwem dla wspólnot miejskich oraz bodźcem do współpracy – przekonuje ekonomista i publicysta.

Samorządy jutra – odporność i współrozwój

Polacy mają w sobie gen wolności, a społeczna nauka Kościoła Katolickiego mówi od lat o zasadzie pomocniczości.

Partnerstwo różnych etosów

Nie możemy się skupiać tylko na budowie dróg czy rozwoju startupów, ale musimy też myśleć o rozwoju kulturowym, o tym, co cywilizuje nasze zachowania – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Idea partnerskiej Polski

Musimy odrobić lekcję Solidarności. Ruchu ukształtowanego zarówno przez szlachecki gen wolności, jak i chłopski etos pragmatyzmu. Stawką w tej grze jest lepsze wykorzystanie naszej mądrości i energii zbiorowej – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Polska dwupółkulowa

Jesteśmy narodem żyjącym na styku różnych kultur i cywilizacji. W Polakach istnieje twórcze napięcie, które może stać się naszym ogromnym atutem – pisze prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jan Szomburg: Polska wymaga reintegracji

Stoimy dziś przed wyzwaniem stworzenia naszej wspólnej, dojrzałej tożsamości narodowej, która nie będzie ani nazbyt słaba, ani też przesadnie silna – twierdzi organizator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Wyzwanie dojrzałości przed Polską i Polakami

Dla Polski najważniejsze jest nasze wewnętrzne przekonanie, że nie musimy wymyślać ról mesjanistycznych czy znowu budować odgórnie wymuszanej wspólnotowości. Powinniśmy raczej znaleźć równowagę między otwarciem a zamknięciem – pisze Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Wyzwanie dojrzałości

Dla przejścia od kultury przetrwania do kultury rozwoju najważniejsze jest wewnętrzne przekonanie, że nie musimy wymyślać ról mesjanistycznych czy znowu budować odgórnie wymuszanej wspólnotowości. Powinniśmy raczej znaleźć nowe równowagi między otwarciem a zamknięciem - pisze Inicjator Kongresu Obywatelskiego