Jan Szomburg

Jan Szomburg: Przewrót kopernikański w samorządach konieczny już w wyborach 2024

Samorządowcy muszą porzucić podejście silosowe i patriarchalne, a nabyć zdolności do postrzegania rozwoju swoich „małych ojczyzn” w sposób całościowy, międzysektorowy i długofalowy. Stworzyć samorząd oparty na ludziach – ich energii, kreatywności i współodpowiedzialności. Na takich ludzi warto głosować w wyborach samorządowych 2024.

Jan Maria Szomburg: O świecie u progu transformacji

Głęboki kryzys surowcowo-klimatyczny stawia dziś świat u progu wielkiej gospodarczej transformacji. UE stara się być globalnym pionierem zmian – nie tylko dla idei, ale też kalkulując własne interesy oraz bezpieczeństwo strategiczne.

Jan Szomburg: Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski

Musimy umiejętnie przestawić Polskę na bardziej zasobooszczędne i zrównoważone, a zarazem innowacyjne podejście do rozwoju. Dokonując tej nowej transformacji, będziemy musieli równocześnie szukać innego modelu konkurencyjności.

Jan Szomburg: Klientelizmowi mówić „nie”

Jeśli przyjrzeć się procesom rozwojowym, które przeszliśmy w ostatnich dekadach, to widać, że wykonaliśmy raczej skok konsumpcyjny aniżeli cywilizacyjny – przekonuje publicysta.

Jan Szomburg: Koniec ery żniw

Ułudą jest, że w źle zarządzanym państwie można znaleźć bezpieczną, prywatną „przystań” – pisze publicysta.

Jan Szomburg: Wygrać zieloną transformację

Wszyscy stoimy dziś przed koniecznością zrozumienia wyzwań klimatyczno-ekologicznych.

Jan Szomburg: Przestrzeń nowej nadziei

Lokalność to pole ćwiczeń integracji działań różnych sektorów: transportu, usług publicznych czy planowania przestrzennego – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Potrzeba egoistycznej solidarności

Europejski projekt Zielony Ład może być spoiwem dla wspólnot miejskich oraz bodźcem do współpracy – przekonuje ekonomista i publicysta.

Samorządy jutra – odporność i współrozwój

Polacy mają w sobie gen wolności, a społeczna nauka Kościoła Katolickiego mówi od lat o zasadzie pomocniczości.

Partnerstwo różnych etosów

Nie możemy się skupiać tylko na budowie dróg czy rozwoju startupów, ale musimy też myśleć o rozwoju kulturowym, o tym, co cywilizuje nasze zachowania – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.