Jan Szomburg

Jan Szomburg: Koniec ery żniw

Ułudą jest, że w źle zarządzanym państwie można znaleźć bezpieczną, prywatną „przystań” – pisze publicysta.

Jan Szomburg: Wygrać zieloną transformację

Wszyscy stoimy dziś przed koniecznością zrozumienia wyzwań klimatyczno-ekologicznych.

Jan Szomburg: Przestrzeń nowej nadziei

Lokalność to pole ćwiczeń integracji działań różnych sektorów: transportu, usług publicznych czy planowania przestrzennego – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Potrzeba egoistycznej solidarności

Europejski projekt Zielony Ład może być spoiwem dla wspólnot miejskich oraz bodźcem do współpracy – przekonuje ekonomista i publicysta.

Samorządy jutra – odporność i współrozwój

Polacy mają w sobie gen wolności, a społeczna nauka Kościoła Katolickiego mówi od lat o zasadzie pomocniczości.

Partnerstwo różnych etosów

Nie możemy się skupiać tylko na budowie dróg czy rozwoju startupów, ale musimy też myśleć o rozwoju kulturowym, o tym, co cywilizuje nasze zachowania – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Idea partnerskiej Polski

Musimy odrobić lekcję Solidarności. Ruchu ukształtowanego zarówno przez szlachecki gen wolności, jak i chłopski etos pragmatyzmu. Stawką w tej grze jest lepsze wykorzystanie naszej mądrości i energii zbiorowej – pisze inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Polska dwupółkulowa

Jesteśmy narodem żyjącym na styku różnych kultur i cywilizacji. W Polakach istnieje twórcze napięcie, które może stać się naszym ogromnym atutem – pisze prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jan Szomburg: Polska wymaga reintegracji

Stoimy dziś przed wyzwaniem stworzenia naszej wspólnej, dojrzałej tożsamości narodowej, która nie będzie ani nazbyt słaba, ani też przesadnie silna – twierdzi organizator Kongresu Obywatelskiego.

Jan Szomburg: Wyzwanie dojrzałości przed Polską i Polakami

Dla Polski najważniejsze jest nasze wewnętrzne przekonanie, że nie musimy wymyślać ról mesjanistycznych czy znowu budować odgórnie wymuszanej wspólnotowości. Powinniśmy raczej znaleźć równowagę między otwarciem a zamknięciem – pisze Inicjator Kongresu Obywatelskiego