Piotr Liberski

Status prawny urządzeń kanalizacji deszczowej

Jeśli spółka komunalna, której postanowiono powierzyć zadanie odprowadzania deszczówki, nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, powinna uzyskać właściwy tytuł do tego majątku – umożliwiając sobie faktyczne świadczenie zleconej usługi.

Formy realizacji zadania odprowadzania wód jako zadania własnego gminy

Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Wody opadowe: pozwolenia wodnoprawne, opłata stała i zmienna

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne odprowadzające deszczówkę musi posiadać pozwolenie wodnoprawne. Wykonywanie usług bez niego lub z przekroczeniem zawartych w nim warunków zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wody opadowe w gminie: zasady odpłatności, kalkulacja opłat

Ustawodawca, wprowadzając nowe przepisy, przeoczył konieczność uregulowania trybu ustalania cen i opłat za usługę odprowadzenia wód opadowych.

Deszczówka jako zadanie własne gminy

Znaczna część gmin od półtora roku boryka się z problemem dotyczącym odprowadzania wód opadowych i roztopowych. To skutek obowiązywania niezbyt szczęśliwych zmian w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Kontrakty menedżerskie w spółkach komunalnych po wyborach samorządowych

Zakończone właśnie wybory samorządowe z całą pewnością spowodują większe bądź mniejsze zmiany w organach jednostek samorządu terytorialnego i podległych podmiotach.