Justyna Zandberg-Malec

Prosty język urzędowy oszczędza czas i koszty

Prosty język oszczędza czas i koszty, sprzyja demokracji i buduje zaufanie. Dobrze, że ten ruch na dobre zagościł już w Polsce.

Co zrobić, aby pisma urzędowe były zrozumiałe

Czasem treść decyzji administracyjnej można streścić jednym krótkim zdaniem. Mimo to urzędnicy – czy to z przyzwyczajenia, czy ze względu na obyczaje panujące w urzędzie albo mało życiowe przepisy prawa – wciąż tworzą pisma długie i mało zrozumiałe.

Polszczyzna w urzędzie a przekazanie informacji

Nie tak łatwo podać receptę na dobrze ustrukturyzowaną informację. Znacznie łatwiej jest wskazać przykłady tekstów, które w tej konkurencji wypadają dość słabo.

Język w urzędzie - warto uczyć się od Szwedów

Szwedzkie doświadczenia pokazują, że da się wprowadzić prosty język do urzędów, choć raczej musi to trochę potrwać. Dobrze też, jeśli przykład idzie z góry.

ZUS pisma pisze

Wystosowując pismo urzędowe, warto wziąć pod uwagę, co adresat z niego zrozumie. Nierzadko jest tak, że odbiorca pisma angażuje szeroki krąg znajomych, by zrozumieć, czego właściwie urząd od niego żąda.

Jasnopis uprości pisma urzędowe?

O jasnopisie sporo ostatnio pisano. Czy to narzędzie faktycznie ma szansę doprowadzić do uproszczenia pism urzędowych?

Polszczyzna w urzędzie: nie "tykać" petenta

Zwolennicy prostego języka słusznie krytykują bezosobowość pism urzędowych, ale zwracanie się do odbiorcy na ty, też nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Polszczyzna w urzędzie: zalety pustki

Wielu autorów odczuwa lęk przed pustą kartką. Jednak liczni czytelnicy odczuwają analogiczny lęk przed kartką gęsto zadrukowaną.

Cudzysłów - kiedy używać a kiedy nie jest uzasadniony

Trudno prowadzić spór na piśmie, nie odnosząc się do tego, co powiedziała druga strona. Dlatego warto sobie przypomnieć zasady cytowania.

Uwaga na pułapki autokorekty w edytorach tekstu

Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki oferowane przez edytory tekstu i programy pocztowe ułatwia piszącym życie, ale nie zwalnia z obowiązku uważnego sczytania tekstu.