Maciej Rybiński

Patent prezesa

Ledwo nowy prezes Telewizji, Ryszard Miazek, podstawił swoje wątłe barki, aby wydźwignąć na nich największy środek społecznej komunikacji ku nieznanym dotąd wzlotom, rzuciła się na niego dziennikarska tłuszcza, szargając i sobacząc. Wszyscy na Miazka. (...) Miazga z Miazka budzi moje największe zdziwienie, a także zdecydowany sprzeciw.

Rybiński: Apokalipsa tuż–tuż

Najgorsze jest to, że gniew Boga można było przebłagać żalem za grzechy i modlitwą. Apokalipsy wieszczonej przez uczonych odwrócić się nie da.

Bez niej nie byłoby wolnej Irlandii

Gdyby nie pewien zdolny, polski malarz Kazimierz Dunin-Markiewicz, Irlandia nie odzyskałaby niepodległości i do dziś wchodziłaby w skład Zjednoczonego Królestwa.

Obwiniony – zatopiony

Różne są, poczynając od Arystotelesa, a kończąc na Marksie, definicje polityki. Wszystkie mają jedną wadę – są teoretyczne.

Na zielonej trawce pasą się pratchawce

Dwa były wstrząsające wydarzenia w Polsce doby ostatniej. Afera hazardowa i wystawa w Zachęcie zatytułowana "Siusiu w torcik".

Aspersja językiem

Kto ma władzę nad słowami, ma władzę nad ludźmi. Bóg rzekł: "niech się stanie światło", i stało się światło. Jest to biblijny opis władzy nad definicją. I faktu, że każdy, kto ma władzę nad słowem, nad definicją, ma również władzę nad rzeczami, nad ludźmi, ich sumieniami.

O skutecznym rad sposobie

Polska stała się państwem drugiego gatunku, mało ważnym, nieliczącym się ani globalnie, ani nawet lokalnie, co przyznaje także polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Każdy swoją prawdę zna

Niemożność porozumienia się Polaków co do oceny rozmaitych wydarzeń historycznych, ostatnio zbrodni katyńskiej, jest na ogół interpretowana w sposób skrajnie prymitywny.

Niesiołowski na udeptanej ziemi

No to następne pole wielkiego konfliktu politycznego mamy już wyznaczone. Właściwie nie pole, tylko udeptaną ziemię, na której trup będzie się słał gęsto