Paweł Kuglarz

Paweł Kuglarz

Radca prawny i szef International Desk w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k.

Bylī dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego , obecnie Dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej ds. harmonizacji prawa upadłościowego, przedstawiciel Polski w Radzie (Council) INSOL Europe, Wiceprzewodniczący ds. Międzynarodowych INSO Instytutu Allerhanda, członek International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI). Był partnerem w międzynarodowych kancelariach m.in. Beiten Burkhardt, Wolf Theiss, Taylor Wessing zajmując się prawem nieruchomości, upadłościowym, budowlanym, projektami infrastrukturalnymi i mediacjami gospodarczymi. Był członkiem grupy ekspertów przy min. Sprawiedliwości , która przygotowała prawo restrukturyzacyjne i nowelizacji prawa upadłościowego w 2015 roku Jest mediatorem w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej. W 2023 roku utrzymał nagrodę im. Maurycego Allerhanda „za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii. Jest współautorem komentarzy i publikacji m,in komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wyd. 5 Beck, 2021 komentarz do upadłości konsumenckiej wyd.3 Beck 2020.

Kuglarz, Kaliński: Czy maszyna zastąpi człowieka? Refleksje o powoływaniu syndyka

To na tyle poważna kwestia, że powinna być przedmiotem szczegółowych analiz.

Paweł Kuglarz, Mateusz Kaliński: Warto zmienić zasady sprzedaży przedsiębiorstw

Zasadne byłoby przemyślenie skutków nowelizacji prawa upadłościowego z 2019 r. i przynajmniej częściowy powrót do wcześniejszych regulacji dotyczących tzw. pre-packu.

Jak koronawirus wpływa na międzynarodowy handel i gospodarkę krajową

Epidemia koronawirusa doprowadziła do ograniczeń w przemieszczaniu i transporcie międzynarodowym, co przełożyło się na spadek międzynarodowej wymiany handlowej i kondycję gospodarek krajowych.

Kredyty hipoteczne do likwidacji

W czwartek 16 marca Senat RP pracował nad ustawą o kredycie hipotecznym. Przyjęcie przepisów w obecnym brzmieniu grozi całkowitą likwidacją mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla osób, których nie stać na zakup mieszkania za gotówkę.

Jak funkcjonują nowe przepisy o upadłości i restrukturyzacji firm

Same postępowania upadłościowe nie są czymś złym. Gdyby ich nie było, oznaczałoby, że rozwija się szara strefa. A jeżeli są, to świadczy, że gospodarka prowadzi do samooczyszczenia. Jak funkcjonują nowe przepisy o upadłości i restrukturyzacji?

Bezskuteczne czynności przed ogłoszeniem upadłości

Wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące bezskuteczności czynności upadłego dokonanych przed ogłoszeniem upadłości, a dotychczasowe przepisy zostały uszczegółowione. Zmiany dotyczą zakresu i rodzaju czynności dłużnika.

Upadłość a zobowiązania upadłego

Podmioty, które poręczyły za dłużnika lub udzieliły mu gwarancji, mogą w przypadku ogłoszenia jego upadłości dochodzić swoich wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego.

Upadłość gdy dłużnik jest niewypłacalny

Dłużnik jest niewypłacalny, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że jest on niewypłacalny, gdy opóźnienie w płaceniu wynosi ponad 3 miesiące.