Łukasz Lewandowski

Łukasz Lewandowski: Koniec immunitetu upadłościowego

Każdy przedsiębiorca powinien wykonać biznesowy rachunek sumienia i m.in. zbadać bilans.

Łukasz Lewandowski: Nadchodzi biznesowa ocena ryzyka

Doniosła zmiana w kodeksie spółek handlowych wprowadza nową okoliczność wyłączającą odpowiedzialność członków najważniejszych organów przedsiębiorstwa i jego likwidatorów wobec tej firmy.

Czy wzmianka o wpisie hipoteki wystarczy

Dążeniem każdego przedsiębiorcy jest unikanie ryzyk gospodarczych i zapewnienie ciągłości prowadzonego biznesu. Oczywistą przeszkodą w zwinnym kontraktowaniu i zabezpieczaniu umów jest przewlekłość postępowania wieczystoksięgowego. Postępowanie o wpis hipoteki na nieruchomości kontrahenta trwa wiele miesięcy, częściowo w związku z sytuacją epidemiczną, a częściowo w związku z przeciążeniem sądów wieczystoksięgowych. Coraz częściej przedsiębiorcy pytają, czy mogą bezpiecznie rozpocząć wykonywanie umowy i np. sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty, gdy zabezpieczeniem jest tylko wzmianka o złożeniu wniosku o wpis hipoteki.