Monika Rogozińska

Denis Urubko mówi o życiu na krawędzi

Dlaczego ludzie to robią? Tak jak malarz czy rzeźbiarz, który tworzy dzieło z wewnętrznej potrzeby, niezrozumiałej dla innych, niekomercyjnie, tak i ja realizuję nową, trudną drogę wspinaczkową w ścianie góry – tłumaczy sens zdobywania niezdobytych gór Denis Urubko, jeden z najwybitniejszych alpinistów na świecie.

Edmund Hillary: Himalajski pszczelarz

Edmund Hillary żył pięknie i nigdy na nikogo nie patrzył z góry.

Wojciech Kurtyka: Himalaje zimą to ból

Wojciech Kurtyka, wybitny polski wspinacz mówi "Rzeczpospolitej" o himalaizmie zimowym. Przypominamy fragmenty rozmowy Moniki Rogozińskiej opublikowanej w „Rzeczpospolitej” w styczniu 2000.

Król przewodników tatrzańskich

Nazywany Orłem Tatr, był pierwszym ratownikiem TOPR, który zginął podczas akcji ratunkowej – 103. lata temu zginął Klimek Bachleda.

Nadzieja gaśnie

Nie ma kontaktu z Maciejem Berbeką i Tomaszem Kowalskim. Po zdobyciu szczytu Broad Peak nie dotarli do obozu. Obu uznano za zaginionych.

Polacy pierwsi zimą na Broad Peak

Na ośmiotysięcznik w Karakorum (8407 m) weszli wczoraj wieczorem Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek

Ślady Świętego Bernarda

Cystersi przybyli do Polski ponad 800 lat temu. Przynieśli nowe techniki, służyli społeczeństwu i cierpieli z nim. Tworzyli i ratowali skarby kultury. Komuniści potraktowali cysterskie dziedzictwo jak najeźdźcy, zaborcy i okupanci.

Skarby i niewybuchy

Marmury wydobyte z dna Wisły pomogą odtworzyć wygląd królewskich rezydencji

Kanadyjska autorka o polskiej historii i himalaizmie

Bernadette McDonald napisała książkę ciekawą, ale nie wolną od poważnych błędów

Kinga bliżej korony

Kinga Baranowska stanęła 25 maja na szczycie Lhotse i przekroczyła półmetek na drodze do Korony Himalajów. Lhotse jest ósmym ośmiotysięcznikiem z 14, na który wspięła się bez wspomagania tlenem z butli