Antonina Rogala

Opowieść na światłoczułym papierze

Ga­le­ria Kor­de­gar­da, Kra­kow­skie Przed­mie­ście 15/17. Go­ście, któ­rzy wstą­pią tu po­mię­dzy czwart­ko­wym wie­czo­rem 8 mar­ca a nie­dzie­lą 1 kwiet­nia od­bę­dą wy­pra­wę w cza­sie.

„Zimowa opowieść”

Interaktywny spektakl Teatru Kuffer to opowieść o pewnej nieposłusznej dziewczynce, która nie może się doczekać przyjścia Mikołaja.

Tradycje i zwyczaje Święta Świateł

– Trzeba się poznać, żeby się rozumieć – mówi Gołda Tencer, artystka i wicedyrektorka Teatru Żydowskiego oraz twórczyni Fundacji Shalom.

Cień grudniowej nocy

Na ulicach opancerzone pojazdy, wojskowe i milicyjne patrole kontrolujące przechodniów z plecakami wypchanymi nielegalną bibułą.

Mistrzowie ilustracji w Ga­le­rii Gra­fi­ki i Pla­ka­tu

Czy mo­że być lep­szy czas od Bo­że­go Na­ro­dze­nia na wy­pra­wę w cza­sy dzie­ciń­stwa? Od so­bo­ty ta­ką przy­jem­ność mo­że za­fun­do­wać so­bie każ­dy z nas

Talent bez ograniczeń

– Nie stosujemy żadnej taryfy ulgowej dla wykonawców niepełnosprawnych, choć bardzo zależy nam na integrowaniu ich z kolegami w pełni samodzielnymi. Chcemy przekonać wszystkich, że równie utalentowanych artystów spotkać można w obu grupach – wyjaśnia Ilona Sawicka z Bemowskiego Centrum Kultury.

Podążając za marzeniami

Zgromadzenie aż tylu znakomitych postaci na jednej scenie to nie lada wyczyn. Ale organizatorom Magicznych Koncertów Walta Disneya sztuka ta co roku udaje się znakomicie

Geniusz Leonarda da Vinci

Reprodukcje najsłynniejszych płócien, symulacje komputerowe 3D najśmielszych projektów inżynieryjnych, wielkoformatowe modele machin latających.

Noc Listopadowa – zdobycie warszawskiego Arsenału

Zdecydowane komendy, tupot żołnierskich butów i końskich kopyt na bruku, szczęk broni i huk armatnich wystrzałów

Marmury tłem dla sztuki jutra

20 obrazów, każdy z nich pojawiający się na ekranie na 20 sekund. W czwartek magia cyfry „20" do tego stopnia zawładnie siedzibą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, że ulegnie jej nawet godzina rozpoczęcia wieczornego wydarzenia.