Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Adwokat, obrończyni w procesach karnych, wicedziekan ORA Warszawa

Wykładowczyni, szkoleniowiec i autorka publikacji naukowych z zakresu procesu karnego i etyki zawodowej.

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska: Jawne zawsze lepsze niż tajne

Protokół nie zawsze odwzoruje przebieg czynności w czasie posiedzeń sądowych.

Nowe założenia aplikacji adwokackiej

Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 6 kwietnia br. przyjęte zostały nowe, modelowe założenia aplikacji adwokackiej, których dostosowanie będzie wyzwaniem dla wszystkich Izb Adwokackich w Polsce. Ma to znaczenie także, jeśli zważy się, że przedmiotem ożywionej dyskusji stały się zagadnienia doboru wykładowców szkolenia aplikantów i wysokość ich wynagrodzeń.

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska o aplikacji uniwersyteckiej

Propozycja wprowadzenia tzw. aplikacji uniwersyteckiej jako alternatywnej drogi dojścia do zawodu adwokata budzi uzasadnione wątpliwości. Przenosi bowiem kształcenie aplikantów ze środowiska praktyków prawa do środowiska jego teoretyków. Ze szkodą dla aplikantów i reprezentowanych przez nich obywateli.

Czas zmierzyć się z rzeczywistym obrazem adwokatury

Źle się stało, że pretekstem do ujawnienia się jako kandydata w wyborach do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adwokat Michał Bieniak uczynił polemikę z realnymi oczekiwaniami i postulatami środowiska adwokatów wobec samorządu. Zwłaszcza iż adwokat ten jest członkiem władz stołecznej Rady.

W imieniu żywych karpi: o prawie i jego egzekwowaniu

Karpie, jako zwierzęta kręgowe, podlegają prawnej ochronie zagwarantowanej ustawą. Na co, szczególnie w okresie przedświątecznym warto zwrócić uwagę - piszą adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i apl. adw. Karolina Kuszlewicz.