Mateusz Radajewski

Mateusz Radajewski: Rząd nie przygotował prawa na drugą falę epidemii

Przywrócenie powszechnego obowiązku zasłania ust i nosa w przestrzeni publicznej na nowo wzbudziło dyskusję na temat jego legalności. Problem z jego konstytucyjnym umocowaniem sygnalizowany był już od kwietnia, rząd jednak zupełnie go zlekceważył. Konsekwencje tej niefrasobliwości ponosi jednak teraz całe społeczeństwo, które jest bezbronne wobec rosnącej grupy osób kontestujących przydatność noszenia maseczek.

Dlaczego rząd nie wprowadza stanu nadzwyczajnego?

Ogłoszenie klęski żywiołowej i tak nie rozwiałoby wszystkich wątpliwości co do zgodności z konstytucją niektórych działań władz. Natomiast stan obecny pozwala przerzucić wiele kosztów walki z epidemią koronawirusa na przedsiębiorców.

Zmiany w prawie konstytucyjnym w 2019 roku

Rok 2019 nie przyniósł w sferze prawa konstytucyjnego żadnych poważniejszych zmian.

Spór Patryka Jakiego z Robertem Kropiwnickim - komentarz eksperta o immunitecie posła

Należy pamiętać, że ochrona immunitetowa posłów nie gwarantuje ich bezkarności, a jedynie powierza Sejmowi czuwanie nad właściwym realizowaniem przez nich swoich funkcji.

Żałoba narodowa w ujęciu prawnym

Żałoba jest naturalną reakcją na zdarzenia trudne, które niosą ze sobą smutek i rozłąkę z osobami, które odchodzą. Żałobę przeżywa się najczęściej w rodzinie, wśród sąsiadów lub w samotności.

SN i KRS - najważniejsze zmiany w sądownictwie w 2018 r.

W 2018 r. wśród dziedzin życia społecznego regulowanych prawem konstytucyjnym największe zmiany objęły władzę sądowniczą, co wynikało z faktu wejścia w życie ustaw, uchwalonych jeszcze w grudniu 2017 r., dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.

Prawo konstytucyjne - podsumowanie 2017 r.

Rok 2017 dla prawa konstytucyjnego okazał się nie mniej burzliwy niż poprzedni. Co prawda zmiana Prezesa TK zakończyła zasadniczy etap sporu o funkcjonowanie tej instytucji, trudno jednak zgodzić się z Prezydentem, że sytuacja w Trybunale wraca do normalności.