Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Doktor hab. nauk ekonomicznych, prorektorka Szkoły Głównej Handlowej ds. nauki.

Agnieszka Chłoń-Domińczak jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, dyrektorką Instytutu Statystyki i Demografii SGH, członkinią Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na demografii, systemach emerytalnych, rynku pracy, polityce społecznej, służbie zdrowia oraz edukacji. W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasiadała również w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i była członkinią Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2007-2009 była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, a do połowy 2009 r. również członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD. W latach 2010-2017 pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Polska Grupa Emerytalna

Nauka Polska

Jak się przygotować do zmian demograficznych? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Zachodzące zmiany demograficzne, ekonomiczne i społeczne, w szczególności starzenie się ludności stawiają przed systemem emerytalnym szereg wyzwań. Najczęściej pojawiające się w dyskusjach pytania, to czy obecnie polski system emerytalny dostosowany jest do wyzwań związanych z utrzymaniem jego stabilności i adekwatności świadczeń? Czy i jak można wyrównać coraz większą lukę pomiędzy emeryturami mężczyzn i kobiet? Jak zmiany na rynku pracy wpływają na wysokość emerytur? Jak budować zachęty do dłuższej pracy i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę?

Nie ma ucieczki przed późniejszą emeryturą

Wiek emerytalny w Polsce wkrótce będzie najniższy ze wszystkich krajów Europy. Będziemy tracić potencjał do ograniczenia dystansu do bardziej rozwiniętych gospodarek.

Długi PiS będą spłacać młodzi Polacy

Oświadczenie współtwórców reformy emerytalnej z roku 1999 w sprawie polityki emerytalnej obecnego rządu.