Marian Apostoł

Marian Apostoł: Trudna wypłata środków UE z Funduszu Odbudowy

Nasza prasa, politycy różnych opcji oraz przedstawiciele rządu od kilku miesięcy dywagują nad środkami europejskimi, które mają nadejść z Brukseli do Polski.

Marian Apostoł: Światło nowe na rozporządzenie o funduszach UE

Nieco osłabła polemika dotycząca grudniowych decyzji odnośnie budżetu UE na kolejne 7 lat. Jednak procedura budżetowa trwa i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii obowiązuje od stycznia 2021.